Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Läkemedelskostnader

Läkemedelskostnader

Senast uppdaterad 2020-04-06
Förklaring
Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning hämtas från Apotekens Service AB:s register. Endast humanläkemedel ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Gotlands län har de högsta läkemedelskostnaderna per invånare, 5 353 kronor. Lägsta läkemedelskostnaderna, 3 812 kr per invånare, har Blekinge län. I Norrbottens län är kostnaden 5 205 kr per invånare. Genomsnittet för riket är 4 680 kronor per invånare.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Läkemedelskostnader per län 2018, kronor (AUP) per invånare

Region Recept Receptfritt* Rekvisition Totalt
Stockholms län 3 461 567 937 4 965
Uppsala län 3 549 439 1 242 5 230
Södermanlands län 3 678 454 959 5 092
Östergötlands län 3 309 470 1 201 4 981
Jönköpings län 3 499 391 797 4 687
Kronobergs län 3 518 389 1 028 4 936
Kalmar län 3 547 429 997 4 972
Gotlands län 4 065 562 958 5 585
Blekinge län 3 601 418 22 4 041
Skåne län 3 366 439 1 146 4 951
Hallands län 3 804 439 802 5 045
Västra Götalands län 3 166 471 953 4 590
Värmlands län 3 733 585 886 5 204
Örebro län 3 368 427 913 4 708
Västmanlands län 3 425 437 866 4 728
Dalarnas län 3 497 483 45 4 025
Gävleborgs län 3 598 439 1 020 5 057
Västernorrlands län 3 731 418 1 032 5 181
Jämtlands län 3 477 484 834 4 795
Västerbottens län 3 469 439 1 138 5 046
Norrbottens län 3 656 495 1 155 5 305
Riket 3 445 481 965 4 891
Läkemedelskostnader 2009-2019. Kronor per invånare

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 3 914 3 820 3 868 3 815 3 742 3 983 4 137 4 310 4 382 4 697 4 965
Uppsala län 3 887 3 858 3 912 3 920 3 886 4 278 4 520 4 687 4 712 4 992 5 230
Södermanlands län 3 737 3 754 3 793 3 697 3 610 3 876 4 246 4 345 4 430 4 853 5 092
Östergötlands län 3 565 3 616 3 710 3 668 3 654 3 858 4 051 4 209 4 344 4 651 4 981
Jönköpings län 3 549 3 526 3 592 3 593 3 555 3 154 3 963 4 094 4 182 4 526 4 687
Kronobergs län 3 746 3 769 3 728 3 656 3 636 3 890 4 117 4 285 4 425 4 736 4 936
Kalmar län 3 633 3 673 3 696 3 662 3 711 4 004 4 217 4 368 4 464 4 760 4 972
Gotlands län 3 888 3 850 3 793 3 825 3 763 4 052 4 390 4 697 4 847 5 353 5 585
Blekinge län 3 612 3 696 3 704 3 620 3 576 4 001 4 163 3 478 3 586 3 812 4 041
Skåne län 4 037 3 991 3 987 3 780 3 758 3 925 4 181 4 268 4 373 4 743 4 951
Hallands län 3 583 3 637 3 692 3 448 3 599 3 852 4 031 4 166 4 321 4 837 5 045
Västra Götalands län 3 658 3 608 3 625 3 405 3 504 3 668 3 908 4 056 4 073 4 435 4 590
Värmlands län 3 950 3 923 3 993 3 956 3 838 4 090 4 425 4 487 4 566 5 081 5 204
Örebro län 3 555 3 535 3 635 3 667 3 669 3 797 3 899 4 085 4 158 4 538 4 708
Västmanlands län 3 734 3 730 3 731 3 660 3 746 4 052 4 254 4 338 4 323 4 551 4 728
Dalarnas län 3 905 3 883 3 910 3 897 3 826 4 061 4 302 4 349 4 221 3 896 4 025
Gävleborgs län 3 701 3 702 3 763 3 824 3 826 3 974 4 204 4 496 4 470 4 765 5 057
Västernorrlands län 3 814 3 824 3 949 3 943 3 954 4 135 4 365 4 467 4 537 5 059 5 181
Jämtlands län 3 456 3 448 3 525 3 531 3 477 3 654 3 891 4 130 4 251 4 570 4 795
Västerbottens län 4 138 4 098 4 162 4 082 3 973 4 100 4 321 4 438 4 507 4 858 5 046
Norrbottens län 3 966 4 036 4 260 4 114 4 010 4 225 4 544 4 701 4 762 5 205 5 305
Riket 3 834 3 811 3 839 3 738 3 722 3 913 4 158 4 284 4 345 4 680 4 891
Utveckling av läkemedelskostnaderna per invånare 2009-2019. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 100 98 99 97 96 102 106 110 112 120 127
Uppsala län 100 99 101 101 100 110 116 121 121 128 135
Södermanlands län 100 100 101 99 97 104 114 116 119 130 136
Östergötlands län 100 101 104 103 102 108 114 118 122 130 140
Jönköpings län 100 99 101 101 100 89 112 115 118 128 132
Kronobergs län 100 101 100 98 97 104 110 114 118 126 132
Kalmar län 100 101 102 101 102 110 116 120 123 131 137
Gotlands län 100 99 98 98 97 104 113 121 125 138 144
Blekinge län 100 102 103 100 99 111 115 96 99 106 112
Skåne län 100 99 99 94 93 97 104 106 108 117 123
Hallands län 100 102 103 96 100 108 113 116 121 135 141
Västra Götalands län 100 99 99 93 96 100 107 111 111 121 125
Värmlands län 100 99 101 100 97 104 112 114 116 129 132
Örebro län 100 99 102 103 103 107 110 115 117 128 132
Västmanlands län 100 100 100 98 100 109 114 116 116 122 127
Dalarnas län 100 99 100 100 98 104 110 111 108 100 103
Gävleborgs län 100 100 102 103 103 107 114 121 121 129 137
Västernorrlands län 100 100 104 103 104 108 114 117 119 133 136
Jämtlands län 100 100 102 102 101 106 113 120 123 132 139
Västerbottens län 100 99 101 99 96 99 104 107 109 117 122
Norrbottens län 100 102 107 104 101 107 115 119 120 131 134
Riket 100 99 100 97 97 102 108 112 113 122 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta