Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Läkemedelskostnader

Läkemedelskostnader

Senast uppdaterad 2018-04-04
Förklaring
Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning hämtas från Apotekens Service AB:s register. Endast humanläkemedel ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Gotlands län har de högsta läkemedelskostnaderna per invånare, 4 846 kronor. Lägsta läkemedelskostnaderna, 3 584 kr per invånare, har Blekinge län. I Norrbottens län är kostnaden Genomsnittet för riket är 4 344 kronor per invånare.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Läkemedelskostnader per län 2017, kronor (AUP) per invånare

Region Recept Receptfritt* Rekvisition Totalt
Stockholms län 3 101 512 768 4 381
Uppsala län 3 122 434 1 154 4 710
Södermanlands län 3 195 437 795 4 427
Östergötlands län 2 882 453 1 004 4 339
Jönköpings län 3 131 394 653 4 178
Kronobergs län 3 095 389 938 4 422
Kalmar län 3 171 437 855 4 463
Gotlands län 3 441 552 853 4 846
Blekinge län 3 163 415 7 3 584
Skåne län 2 953 438 981 4 371
Hallands län 3 230 440 648 4 319
Västra Götalands län 2 776 469 826 4 071
Värmlands län 3 288 553 720 4 562
Örebro län 2 898 431 825 4 154
Västmanlands län 3 120 445 756 4 321
Dalarnas län 3 089 515 613 4 218
Gävleborgs län 3 218 452 798 4 467
Västernorrlands län 3 247 417 870 4 534
Jämtlands län 3 024 468 758 4 250
Västerbottens län 3 055 439 1 012 4 505
Norrbottens län 3 293 459 1 008 4 760
Riket 3 041 465 838 4 344
Läkemedelskostnader 2008-2017. Kronor per invånare

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 3 811 3 914 3 820 3 868 3 815 3 742 3 983 4 137 4 310 4 381
Uppsala län 3 788 3 887 3 858 3 912 3 920 3 886 4 278 4 520 4 687 4 710
Södermanlands län 3 642 3 737 3 754 3 793 3 697 3 610 3 876 4 246 4 345 4 427
Östergötlands län 3 428 3 565 3 616 3 710 3 668 3 654 3 858 4 051 4 209 4 339
Jönköpings län 3 506 3 549 3 526 3 592 3 593 3 555 3 154 3 963 4 094 4 178
Kronobergs län 3 675 3 746 3 769 3 728 3 656 3 636 3 890 4 117 4 285 4 422
Kalmar län 3 520 3 633 3 673 3 696 3 662 3 711 4 004 4 217 4 368 4 463
Gotlands län 3 631 3 888 3 850 3 793 3 825 3 763 4 052 4 390 4 697 4 846
Blekinge län 3 465 3 612 3 696 3 704 3 620 3 576 4 001 4 163 3 478 3 584
Skåne län 3 913 4 037 3 991 3 987 3 780 3 758 3 925 4 181 4 268 4 371
Hallands län 3 470 3 583 3 637 3 692 3 448 3 599 3 852 4 031 4 166 4 319
Västra Götalands län 3 581 3 658 3 608 3 625 3 405 3 504 3 668 3 908 4 056 4 071
Värmlands län 3 775 3 950 3 923 3 993 3 956 3 838 4 090 4 425 4 487 4 562
Örebro län 3 509 3 555 3 535 3 635 3 667 3 669 3 797 3 899 4 085 4 154
Västmanlands län 3 587 3 734 3 730 3 731 3 660 3 746 4 052 4 254 4 338 4 321
Dalarnas län 3 761 3 905 3 883 3 910 3 897 3 826 4 061 4 302 4 349 4 218
Gävleborgs län 3 584 3 701 3 702 3 763 3 824 3 826 3 974 4 204 4 496 4 467
Västernorrlands län 3 790 3 814 3 824 3 949 3 943 3 954 4 135 4 365 4 467 4 534
Jämtlands län 3 294 3 456 3 448 3 525 3 531 3 477 3 654 3 891 4 130 4 250
Västerbottens län 4 040 4 138 4 098 4 162 4 082 3 973 4 100 4 321 4 438 4 505
Norrbottens län 3 908 3 966 4 036 4 260 4 114 4 010 4 225 4 544 4 701 4 760
Riket 3 727 3 834 3 811 3 839 3 738 3 722 3 913 4 158 4 284 4 344
Utveckling av läkemedelskostnaderna per invånare 2008-2018. Index år 2008=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 100 103 100 101 100 98 105 109 113 115
Uppsala län 100 103 102 103 103 103 113 119 124 124
Södermanlands län 100 103 103 104 102 99 106 117 119 122
Östergötlands län 100 104 105 108 107 107 113 118 123 127
Jönköpings län 100 101 101 102 102 101 90 113 117 119
Kronobergs län 100 102 103 101 99 99 106 112 117 120
Kalmar län 100 103 104 105 104 105 114 120 124 127
Gotlands län 100 107 106 104 105 104 112 121 129 133
Blekinge län 100 104 107 107 104 103 115 120 100 103
Skåne län 100 103 102 102 97 96 100 107 109 112
Hallands län 100 103 105 106 99 104 111 116 120 124
Västra Götalands län 100 102 101 101 95 98 102 109 113 114
Värmlands län 100 105 104 106 105 102 108 117 119 121
Örebro län 100 101 101 104 105 105 108 111 116 118
Västmanlands län 100 104 104 104 102 104 113 119 121 120
Dalarnas län 100 104 103 104 104 102 108 114 116 112
Gävleborgs län 100 103 103 105 107 107 111 117 125 125
Västernorrlands län 100 101 101 104 104 104 109 115 118 120
Jämtlands län 100 105 105 107 107 106 111 118 125 129
Västerbottens län 100 102 101 103 101 98 101 107 110 112
Norrbottens län 100 101 103 109 105 103 108 116 120 122
Riket 100 103 102 103 100 100 105 112 115 117

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta