Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Norrbottens län

Antal Riket          

Andel kvinnor Norrbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor    

män    

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

929

3 188

4 117

22 539

70 139

92 678

22,6

24,3

Tillverkning och utvinning

3 137

12 475

15 612

133 996

425 271

559 267

20,1

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

358

1 390

1 748

12 609

38 665

51 274

20,5

24,6

Byggverksamhet

990

10 097

11 087

34 730

328 787

363 517

8,9

9,6

Handel

5 176

5 829

11 005

265 307

326 332

591 639

47,0

44,8

Transport och magasinering

1 154

5 302

6 456

50 354

183 566

233 920

17,9

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 418

1 790

4 208

84 135

84 778

168 913

57,5

49,8

Information och kommunikation

819

1 871

2 690

60 030

149 621

209 651

30,4

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

964

581

1 545

48 277

47 861

96 138

62,4

50,2

Fastighetsverksamhet

679

1 236

1 915

32 325

49 204

81 529

35,5

39,6

Företagstjänster

5 004

7 383

12 387

261 257

343 833

605 090

40,4

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

5 131

5 140

10 271

177 024

128 121

305 145

50,0

58,0

Utbildning

9 610

3 130

12 740

399 479

141 239

540 718

75,4

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 309

4 586

22 895

640 986

165 643

806 629

80,0

79,5

Kulturella och personliga tjänster

2 713

1 995

4 708

124 403

90 237

214 640

57,6

58,0

Näringsgren okänd

851

525

1 376

29 922

21 249

51 171

61,8

58,5

Totalt

58 242

66 518

124 760

2 377 373

2 594 546

4 971 919

46,7

47,8

Källa: Statistiska centalbyrån

                 

Förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007). Norrbottens län

                     

Näringsgren

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 919

3 123

4 396

4 421

4 576

4 432

4 378

4 212

4 265

4 117

Tillverkning och utvinning

15 639

16 001

16 643

16 680

16 424

16 341

15 746

15 513

15 455

15 612

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 453

1 512

1 563

1 613

1 623

1 744

1 682

1 707

1 685

1 748

Byggverksamhet

9 756

10 329

10 854

11 052

10 875

11 063

10 995

10 841

10 844

11 087

Handel

10 286

10 649

10 981

11 090

11 136

11 190

11 165

11 161

11 060

11 005

Transport och magasinering

5 710

6 089

5 992

6 102

6 273

6 156

6 126

6 348

6 220

6 456

Hotell- och restaurangverksamhet

3 274

3 441

3 520

3 688

3 945

4 034

4 196

4 240

4 175

4 208

Information och kommunikation

2 778

2 646

2 723

2 876

2 822

2 736

2 675

2 634

2 627

2 690

Finans- och försäkringsverksamhet

1 562

1 517

1 479

1 504

1 509

1 565

1 476

1 558

1 539

1 545

Fastighetsverksamhet

1 610

1 545

1 608

1 657

1 712

1 694

1 902

1 865

1 840

1 915

Företagstjänster

10 126

10 391

11 092

11 550

11 385

11 681

12 005

12 128

12 296

12 387

Offentlig förvaltning och försvar

8 377

8 750

8 972

8 878

9 636

9 756

9 906

10 153

10 058

10 271

Utbildning

12 130

12 065

12 082

12 283

12 238

12 195

12 289

12 738

12 793

12 740

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 711

21 127

21 064

21 465

22 259

22 365

22 864

23 379

23 221

22 895

Kulturella och personliga tjänster

4 404

4 446

4 420

4 628

4 792

4 800

4 660

4 679

4 684

4 708

Näringsgren okänd

1 186

1 303

1 574

1 588

1 543

1 583

1 590

1 343

1 503

1 376

Totalt

111 921

114 934

118 963

121 075

122 748

123 335

123 655

124 499

124 265

124 760

Källa: Statistiska centalbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2009-2018 (SNI 2007), Norrbottens län. Index år 2009=100

                     

Näringsgren

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

107

151

151

157

152

150

144

146

141

Tillverkning och utvinning

100

102

106

107

105

104

101

99

99

100

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

104

108

111

112

120

116

117

116

120

Byggverksamhet

100

106

111

113

111

113

113

111

111

114

Handel

100

104

107

108

108

109

109

109

108

107

Transport och magasinering

100

107

105

107

110

108

107

111

109

113

Hotell- och restaurangverksamhet

100

105

108

113

120

123

128

130

128

129

Information och kommunikation

100

95

98

104

102

98

96

95

95

97

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

95

96

97

100

94

100

99

99

Fastighetsverksamhet

100

96

100

103

106

105

118

116

114

119

Företagstjänster

100

103

110

114

112

115

119

120

121

122

Offentlig förvaltning och försvar

100

104

107

106

115

116

118

121

120

123

Utbildning

100

99

100

101

101

101

101

105

105

105

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

102

104

107

108

110

113

112

111

Kulturella och personliga tjänster

100

101

100

105

109

109

106

106

106

107

Näringsgren okänd

100

110

133

134

130

133

134

113

127

116

Totalt

100

103

106

108

110

110

110

111

111

111

Källa: Statistiska centalbyrån

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta