Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2020-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2019

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Bergslagen

Riket            

Region Bergslagen

Riket

Brott mot liv och hälsa

6 812

91 438

7,8

8,9

Brott mot frihet och frid

11 776

164 049

13,5

16,0

Ärekränkningsbrott

998

12 190

1,1

1,2

Sexualbrott

2 002

23 197

2,3

2,3

Brott mot familj

86

1 627

0,1

0,2

Stöld, rån, m.m.

31 059

435 962

35,6

42,4

Bedrägeribrott

24 748

244 696

28,3

23,8

Förskingring o annan trolöshet

981

15 043

1,1

1,5

Brott mot borgenärer

3

14 884

0,0

1,4

Skadegörelsebrott

8 277

204 562

9,5

19,9

Brott mot allmänheten

1 282

17 838

1,5

1,7

Brott mot staten

2 316

34 761

2,7

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

7 166

85 668

8,2

8,3

Brott mot narkotikastrafflagen

8 888

113 071

10,2

11,0

Övriga straffrättsliga brott

7 137

84 604

8,2

8,2

Summa brott

113 531

1 548 406

130,0

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2019

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Bergslagen (Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län))

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

8,6

9,3

8,2

7,9

7,8

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

13,4

14,7

13,7

13,3

13,5

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,4

1,4

1,3

1,1

1,1

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

1,7

2,2

2,1

2,0

2,3

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

44,9

41,4

40,8

36,9

35,6

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

15,1

17,4

22,4

32,8

28,3

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

1,5

1,4

1,3

1,3

1,1

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

11,7

11,2

11,1

9,3

9,5

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,6

1,4

1,5

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

2,8

3,0

2,9

3,0

2,7

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

8,5

8,5

8,7

8,7

8,2

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

8,9

9,5

9,6

10,2

10,2

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

5,9

6,9

5,9

5,2

8,2

Summa brott

 

 

 

 

 

 

126,3

128,9

129,8

133,2

130,0

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Värmlands län

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

Brott mot liv och hälsa

8,4

8,2

8,4

8,6

7,2

7,5

 

 

 

 

 

Brott mot frihet och frid

10,4

10,8

10,9

12,3

11,1

11,8

 

 

 

 

 

Ärekränkningsbrott

0,9

1,1

1,1

1,4

1,3

1,4

 

 

 

 

 

Sexualbrott

1,4

1,3

1,4

1,6

1,6

1,5

 

 

 

 

 

Brott mot familj

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

 

 

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

44,1

41,4

42,4

45,0

41,9

41,8

 

 

 

 

 

Bedrägeribrott

6,8

8,5

9,4

10,1

10,9

12,1

 

 

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,7

1,0

1,2

1,4

1,2

1,2

 

 

 

 

 

Brott mot borgenärer

0,1

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

 

 

 

 

 

Skadegörelsebrott

13,7

9,7

9,9

10,3

9,5

9,5

 

 

 

 

 

Brott mot allmänheten

1,5

1,7

1,4

1,3

1,3

1,3

 

 

 

 

 

Brott mot staten

2,3

2,6

2,5

2,8

2,7

2,3

 

 

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

9,7

8,9

8,5

8,7

8,9

9,9

 

 

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

9,4

8,3

9,2

9,9

9,6

9,2

 

 

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

7,4

7,4

7,1

7,0

6,8

7,0

 

 

 

 

 

Summa brott

116,9

111,4

113,9

120,6

113,9

116,4

 

 

 

 

 

Brottstyp                          

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

16,0

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

2,3

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

42,4

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

23,8

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

1,4

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

19,9

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

8,3

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

11,0

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

8,2

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

150,6

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2019

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Bergslagen (Värmlands län, Örebro län, Dalarnas län))