Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2020-02-24
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Arvika

1 938

1 918

53

655

2 626

24,9

Eda

571

674

20

214

908

23,6

Filipstad

709

708

31

234

973

24,0

Forshaga

769

1 029

28

254

1 311

19,4

Grums

635

695

19

205

919

22,3

Hagfors

754

824

14

309

1 147

26,9

Hammarö

1 182

1 687

23

382

2 092

18,3

Karlstad

6 617

7 669

168

2 456

10 293

23,9

Kil

864

1 023

24

240

1 287

18,6

Kristinehamn

1 527

1 962

59

663

2 684

24,7

Munkfors

278

254

8

87

349

24,9

Storfors

219

314

15

106

435

24,4

Sunne

981

965

24

298

1 287

23,2

Säffle

977

1 224

40

353

1 617

21,8

Torsby

951

714

21

234

969

24,1

Årjäng

682

810

27

221

1 058

20,9

Värmlands län

19 654

22 470

574

6 911

29 955

23,1

Riket

678 134

965 068

19 399

281 365

1 265 832

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2010-2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arvika 24,7 25,3 25,5 25,3 25,6 25,7 25,7 25,5 24,9 24,9
Eda 23,7 24,7 23,3 22,6 23,2 23,8 24,2 24,2 23,5 23,6
Filipstad 23,5 24,1 23,5 23,5 24,0 23,8 23,0 22,2 22,5 24,0
Forshaga 19,4 19,9 19,1 20,0 20,6 20,4 20,1 19,9 19,3 19,4
Grums 23,5 23,8 22,9 22,2 23,3 23,4 22,6 20,9 20,7 22,3
Hagfors 23,8 24,1 24,2 24,9 25,5 25,9 26,1 25,7 26,4 26,9
Hammarö 17,4 17,4 17,5 17,1 17,2 17,3 17,2 17,8 18,4 18,3
Karlstad 24,6 24,3 24,3 24,3 24,2 23,8 23,7 23,7 23,5 23,9
Kil 20,3 20,2 19,4 20,4 20,5 20,9 20,4 20,1 19,8 18,6
Kristinehamn 24,7 24,5 24,2 24,3 23,8 23,4 23,4 23,7 24,1 24,7
Munkfors 28,8 27,8 26,6 25,2 26,5 24,9 22,7 23,9 23,6 24,9
Storfors 21,6 22,0 23,1 22,8 23,1 24,0 23,1 23,5 23,4 24,4
Sunne 23,0 23,3 24,3 23,6 23,8 23,4 23,0 22,8 23,5 23,2
Säffle 21,3 21,1 21,0 21,5 20,5 21,2 20,6 19,4 20,7 21,8
Torsby 23,6 23,5 23,3 23,8 24,0 23,7 23,3 22,8 23,4 24,1
Årjäng 19,8 19,2 19,1 19,0 19,3 19,4 19,7 19,2 20,7 20,9
Värmlands län 23,1 23,1 23,0 23,0 23,1 23,0 22,8 22,6 22,7 23,1
Riket 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2010-2019. Index år 2010=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arvika 100 102 103 102 104 104 104 103 101 101
Eda 100 104 98 95 98 100 102 102 99 99
Filipstad 100 102 100 100 102 101 98 95 96 102
Forshaga 100 103 98 103 106 105 104 103 100 100
Grums 100 101 97 95 99 100 96 89 88 95
Hagfors 100 101 102 105 107 109 110 108 111 113
Hammarö 100 100 101 99 99 100 99 103 106 105
Karlstad 100 99 99 99 99 97 96 96 96 97
Kil 100 100 95 100 101 103 100 99 97 92
Kristinehamn 100 99 98 98 96 94 95 96 98 100
Munkfors 100 96 92 87 92 86 79 83 82 86
Storfors 100 102 107 105 107 111 107 109 108 113
Sunne 100 102 106 103 104 102 100 99 102 101
Säffle 100 99 98 101 96 99 96 91 97 102
Torsby 100 100 99 101 102 100 99 97 99 102
Årjäng 100 97 97 96 98 98 99 97 105 106
Värmlands län 100 100 100 100 100 100 99 98 98 100
Riket 100 100 100 101 101 101 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta