Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2020-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2018/2019, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 4
Uppsala län 7
Södermanlands län 6
Östergötlands län 6
Jönköpings län 2
Kronobergs län 2
Kalmar län 2
Gotlands län 4
Blekinge län 4
Skåne län 8
Hallands län 5
Västra Götalands län 7
Värmlands län 2
Örebro län 9
Västmanlands län 4
Dalarnas län 5
Gävleborgs län 1
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 1
Norrbottens län 2
Riket 5
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Värmlands län Riket
1996/1997 7 9
1997/1998 7 9
1998/1999 6 7
1999/2000 6 7
2000/2001 7 7
2001/2002 6 7
2002/2003 6 7
2003/2004 6 7
2004/2005 4 7
2005/2006 5 6
2006/2007 5 6
2007/2008 5 6
2008/2009 2 3
2009/2010 3 4
2010/2011 3 4
2011/2012 2 4
2012/2013 3 5
2013/2014 4 5
2014/2015 4 5
2015/2016 2 5
2016/2017 2 6
2017/2018 2 6
2018/2019 2 5
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Värmlands län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 100 100
1998/1999 86 78
1999/2000 86 78
2000/2001 100 78
2001/2002 86 73
2002/2003 86 78
2003/2004 86 78
2004/2005 57 78
2005/2006 71 66
2006/2007 71 67
2007/2008 71 67
2008/2009 29 33
2009/2010 43 44
2010/2011 43 44
2011/2012 29 44
2012/2013 43 56
2013/2014 57 56
2014/2015 57 56
2015/2016 29 56
2016/2017 29 67
2017/2018 29 67
2018/2019 29 56
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta