Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 414 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2020-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2018/19, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 63
Uppsala län 86
Södermanlands län 77
Östergötlands län 102
Jönköpings län 46
Kronobergs län 43
Kalmar län 91
Gotlands län 58
Blekinge län 77
Skåne län 110
Hallands län 94
Västra Götalands län 79
Värmlands län 27
Örebro län 80
Västmanlands län 56
Dalarnas län 44
Gävleborgs län 23
Västernorrlands län 23
Jämtlands län 21
Västerbottens län 31
Norrbottens län 31
Riket 76
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Värmlands län Riket
1996/1997 56 81
1997/1998 57 81
1998/1999 54 73
1999/2000 59 80
2000/2001 58 84
2001/2002 52 79
2002/2003 50 77
2003/2004 49 75
2004/2005 36 68
2005/2006 39 69
2006/2007 49 71
2007/2008 50 75
2008/2009 29 57
2009/2010 34 69
2010/2011 35 69
2011/2012 38 60
2012/2013 32 66
2013/2014 46 74
2014/2015 52 79
2015/2016 25 78
2016/2017 24 83
2017/2018 23 77
2018/2019 27 76
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Värmlands län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 102 100
1998/1999 96 90
1999/2000 105 99
2000/2001 104 104
2001/2002 93 98
2002/2003 89 95
2003/2004 88 93
2004/2005 64 84
2005/2006 70 85
2006/2007 88 88
2007/2008 89 93
2008/2009 52 70
2009/2010 61 85
2010/2011 63 85
2011/2012 68 74
2012/2013 57 81
2013/2014 82 91
2014/2015 93 98
2015/2016 45 96
2016/2017 43 102
2017/2018 41 95
2018/2019 48 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta