Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2019-01-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

         

Månad

Flygplats

Värmlands län

Hagfors

Karlstad

Torsby

201801

226

6 977

273

7 476

201802

351

7 190

115

7 656

201803

351

7 496

330

8 177

201804

278

6 016

268

6 562

201805

377

9 337

294

10 008

201806

332

5 063

290

5 685

201807

0

3 679

0

3 679

201808

182

6 632

246

7 060

201809

301

9 194

329

9 824

201810

351

7 931

312

8 594

201811

321

6 662

307

7 290

201812

196

5 766

204

6 166

2018 Totalt

3 266

81 943

2 968

88 177

         

Månad

Flygplats

Värmlands län

Hagfors

Karlstad

Torsby

201701

183

6 391

226

6 800

201702

358

7 014

175

7 547

201703

351

7 761

365

8 477

201704

262

6 908

322

7 492

201705

327

9 087

412

9 826

201706

242

5 984

317

6 543

201707

0

3 445

0

3 445

201708

159

8 238

218

8 615

201709

340

10 948

449

11 737

201710

386

9 728

365

10 479

201711

363

8 379

430

9 172

201712

241

6 053

219

6 513

2017 Totalt

3 212

89 936

3 498

96 646

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta