Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2017-12-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2016 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjurholm

20,9

75,9

83,1

86,0

86,2

75,7

29,7

81,8

Dorotea

31,3

75,8

80,5

84,9

85,8

77,9

25,2

81,3

Lycksele

32,0

71,1

79,4

86,9

86,8

80,1

27,4

81,9

Malå

36,6

80,3

90,0

91,4

89,2

82,2

28,2

86,7

Nordmaling

24,4

74,2

73,8

83,8

85,2

76,5

25,6

79,5

Norsjö

26,4

73,1

81,4

89,2

84,8

75,9

26,5

81,4

Robertsfors

28,1

73,4

77,7

86,4

86,1

78,7

31,3

81,2

Skellefteå

29,9

72,0

79,7

87,3

88,0

79,2

20,4

82,3

Sorsele

27,5

77,7

85,5

91,1

91,4

81,1

30,1

86,2

Storuman

32,2

70,5

79,7

87,0

84,7

78,2

25,5

81,0

Umeå

24,7

57,1

72,9

87,8

89,5

81,6

22,3

78,1

Vilhelmina

26,2

71,1

75,5

84,1

82,2

76,9

23,8

78,5

Vindeln

30,0

66,9

84,0

89,5

85,1

77,6

29,6

82,3

Vännäs

23,4

65,6

83,7

89,4

88,7

80,2

25,0

83,5

Åsele

18,5

65,7

73,3

84,3

74,2

74,8

26,7

75,1

Västerbottens län

27,0

62,9

75,9

87,5

88,0

79,9

23,3

80,0

Riket

22,4

63,4

76,2

84,3

85,3

76,0

21,3

78,6

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjurholm

25,0

63,6

78,4

86,9

86,2

68,5

18,1

78,4

Dorotea

35,6

80,7

79,6

80,0

84,8

80,9

17,1

81,4

Lycksele

34,2

76,8

76,7

85,6

84,9

79,5

20,3

81,2

Malå

45,9

75,3

88,1

88,5

88,5

81,4

20,1

85,0

Nordmaling

31,3

74,0

70,2

83,2

82,9

75,7

16,9

77,9

Norsjö

24,7

69,1

76,3

90,5

82,5

73,8

17,2

79,3

Robertsfors

27,1

70,5

73,4

85,7

83,8

75,2

22,1

78,5

Skellefteå

33,2

74,1

78,6

85,5

86,8

76,8

13,8

81,1

Sorsele

30,5

78,6

87,5

88,3

88,0

79,7

23,9

84,9

Storuman

35,0

74,0

73,9

86,0

84,7

78,3

17,6

80,3

Umeå

27,8

58,5

72,2

87,2

88,5

80,5

16,6

77,6

Vilhelmina

34,3

75,3

75,7

82,2

81,3

80,0

14,6

79,4

Vindeln

25,7

65,8

79,9

89,2

83,7

76,6

21,8

80,7

Vännäs

21,3

64,1

84,4

87,5

87,3

79,4

16,6

82,8

Åsele

21,3

75,0

69,6

85,4

73,8

75,6

18,1

76,0

Västerbottens län

30,0

64,0

74,7

86,5

86,9

78,6

16,4

79,2

Riket

25,0

64,3

74,6

83,2

84,7

74,8

16,2

77,7

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjurholm

17,5

84,6

87,1

85,2

86,2

81,2

40,7

84,7

Dorotea

26,8

71,4

81,2

89,4

86,6

75,4

31,2

81,3

Lycksele

30,2

65,8

81,7

88,2

88,6

80,7

34,5

82,6

Malå

27,4

84,4

91,6

93,8

90,0

82,8

35,7

88,3

Nordmaling

18,7

74,3

77,1

84,4

87,2

77,4

33,0

81,0

Norsjö

27,6

75,9

85,8

88,1

87,1

77,7

35,7

83,2

Robertsfors

29,0

75,6

81,7

87,1

88,1

82,1

39,2

83,7

Skellefteå

26,9

70,2

80,7

88,9

89,2

81,6

27,0

83,4

Sorsele

25,6

77,1

83,8

93,3

94,4

82,4

35,8

87,3

Storuman

29,4

67,7

84,6

87,9

84,7

78,1

32,2

81,7

Umeå

21,8

55,8

73,5

88,4

90,4

82,7

28,4

78,6

Vilhelmina

19,5

68,0

75,4

86,1

83,1

74,1

31,6

77,6

Vindeln

34,2

68,0

88,0

89,8

86,4

78,6

36,7

83,7

Vännäs

25,2

66,8

83,1

91,3

90,0

80,9

33,2

84,1

Åsele

16,5

60,0

76,5

83,3

74,5

74,1

34,2

74,4

Västerbottens län

24,4

61,9

76,9

88,5

89,2

81,2

30,0

80,8

Riket

20,1

62,6

77,7

85,5

85,9

77,3

26,5

79,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta