Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjurholm

32,5

80,3

84,9

83,3

87,0

80,2

36,3

83,8

Dorotea

27,5

71,6

84,5

86,5

87,5

77,6

26,8

83,2

Lycksele

29,5

72,5

79,5

85,6

87,5

81,1

28,4

83,3

Malå

24,2

76,7

87,7

91,0

90,5

80,7

30,7

86,8

Nordmaling

25,4

76,6

79,8

85,2

87,7

77,0

25,7

82,4

Norsjö

26,3

76,2

82,5

90,0

86,1

76,7

31,4

83,2

Robertsfors

26,3

70,9

83,0

87,5

88,9

79,4

35,5

84,3

Skellefteå

31,1

73,0

81,9

86,9

88,9

79,2

22,8

84,2

Sorsele

28,0

79,3

86,6

89,5

90,0

80,0

36,4

86,1

Storuman

30,3

72,3

80,8

85,9

87,2

75,9

30,9

82,0

Umeå

22,4

56,5

73,5

87,7

89,6

81,8

24,8

82,2

Vilhelmina

26,1

70,2

81,3

86,1

85,3

76,6

27,6

81,8

Vindeln

26,7

69,6

84,5

88,0

84,6

79,1

32,9

83,9

Vännäs

21,1

72,2

80,7

90,6

88,6

81,3

26,0

85,3

Åsele

33,8

63,9

77,0

87,7

84,8

70,7

28,7

79,2

Västerbottens län

26,1

62,8

77,0

87,4

88,8

80,0

25,8

83,0

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjurholm

30,8

78,8

80,0

79,4

87,9

77,7

23,9

81,5

Dorotea

37,7

68,0

81,1

80,9

88,5

78,9

19,4

81,9

Lycksele

30,4

66,9

77,4

83,8

86,3

79,5

22,5

81,7

Malå

23,9

73,5

85,8

88,1

88,0

78,2

20,9

84,4

Nordmaling

29,5

80,1

78,4

83,8

86,4

74,4

17,3

80,7

Norsjö

27,4

76,7

80,4

90,3

85,0

75,6

26,8

82,3

Robertsfors

21,7

67,8

80,7

87,7

85,8

76,3

27,9

82,0

Skellefteå

34,4

72,0

80,6

84,9

87,6

75,9

16,1

82,2

Sorsele

27,7

73,2

84,8

89,6

88,5

78,2

26,8

84,8

Storuman

29,5

66,9

77,5

83,4

90,0

74,9

23,5

81,3

Umeå

24,4

54,9

72,5

86,9

88,5

80,6

19,4

81,3

Vilhelmina

27,6

70,8

79,2

86,3

83,5

77,4

20,3

81,2

Vindeln

27,9

71,0

80,7

85,7

81,7

75,7

26,8

80,8

Vännäs

18,7

70,7

76,4

90,4

86,7

79,3

18,4

83,2

Åsele

33,9

65,0

72,0

84,1

85,7

71,4

19,3

77,9

Västerbottens län

28,0

60,7

75,5

86,2

87,6

78,1

19,4

81,6

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjurholm

33,9

81,3

89,4

86,9

85,9

82,3

46,8

85,9

Dorotea

16,3

74,6

87,2

92,0

86,7

76,4

32,0

84,2

Lycksele

28,8

76,7

81,4

87,5

88,6

82,5

34,3

84,8

Malå

24,4

79,5

89,1

93,3

92,9

82,9

40,5

88,9

Nordmaling

21,8

74,1

81,0

86,5

88,8

79,4

33,5

84,0

Norsjö

25,5

75,8

84,3

89,8

87,2

77,7

35,8

84,1

Robertsfors

30,1

73,0

85,1

87,3

91,9

82,4

42,0

86,4

Skellefteå

27,9

73,8

83,0

88,9

90,1

82,5

29,2

86,1

Sorsele

28,2

82,9

88,2

89,4

91,3

81,5

45,2

87,2

Storuman

30,9

76,8

83,4

88,3

84,6

76,9

37,2

82,7

Umeå

20,6

58,2

74,5

88,3

90,6

83,0

30,6

83,1

Vilhelmina

24,9

69,7

82,9

85,8

87,1

75,9

33,9

82,4

Vindeln

25,7

68,7

88,3

90,2

87,2

82,2

38,4

86,7

Vännäs

23,1

73,4

84,9

90,7

90,7

82,9

33,7

87,2

Åsele

33,8

63,2

81,4

91,0

83,9

70,0

36,7

80,4

Västerbottens län

24,3

64,8

78,4

88,5

89,9

81,9

32,2

84,4

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta