Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
270 154 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Naturskyddade områden

Naturskyddade områden

Senast uppdaterad 2019-05-24
Förklaring
Statistiken över skyddad natur tas fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och SCB. Källa för statistiken är Naturvårdsverkets centrala datorbaserade register över skyddade områden. Sedan 2007 avgränsas statistiken till de skyddsformer som ger ett skydd i enlighet med sjunde kapitlet miljöbalken och förordningen om områdesskydd. Riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel samt naturvårdsavtal enligt jordabalken ingår inte.
PDF
Diagram nuläge

Skyddad natur 2018-12-31

         

Västerbottens län

       

 

Antal

Areal totalt, ha    

därav landareal, ha

Andel landareal av totalarealen, %

Nationalparker

1

2 369

2 332

98,4

Naturreservat

366

975 514

860 095

88,2

Naturvårdsområden

5

59

48

81,4

Djur- och växtskyddsområde

2

2 270

2 170

95,6

Skogligt biotopskyddsområde

528

2 383

2 379

99,8

Övrigt biotopskyddsområde

0

0

0

0,0

         

Riket

       

 

Antal

Areal totalt, ha

därav landareal, ha

Andel landareal av totalarealen, %

Nationalparker

30

743 235

633 651

85,3

Naturreservat

4 930

4 808 590

3 939 158

81,9

Naturvårdsområden

90

149 161

109 471

73,4

Djur- och växtskyddsområde

1 557

112 663

72 442

64,3

Skogligt biotopskyddsområde

8 251

30 392

30 326

99,8

Övrigt biotopskyddsområde

114

314

264

84,1

Källa: Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket

         
         

 

Skyddad natur 2001-2018

               

Västerbottens län

         

Areal totalt, hektar

         

År

National- park

Natur- reservat

Naturvårds- område

Djur- och växtskydds- område

Skogligt biotopskydds- område

Övrigt biotopskydds- område

Totalt skyddat

2001

1 130

801 965

690

1 425

464

 

805 674

2002

1 130

801 965

690

1 425

633

 

805 843

2003

1 129

806 092

679

1 425

840

 

810 165

2004

1 129

806 245

679

1 425

1 061

 

810 539

2005

1 129

803 712

690

1 425

1 271

 

808 227

2006

1 130

805 407

690

1 383

1 368

 

809 978

2007

1 095

738 387

208

1 280

1 445

 

742 415

2008

1 097

750 559

219

1 280

1 509

 

754 664

2009

1 111

755 970

219

1 279

1 530

 

760 109

2010

1 111

762 114

216

1 277

1 632

 

766 350

2011

1 110

760 715

221

1 282

1 725

 

765 053

2012

1 110

761 124

221

2 169

1 838

 

766 462

2013

1 110

761 681

48

2 169

1 953

 

766 961

2014

1 110

764 400

48

2 169

2 048

 

769 775

2015

1 110

764 618

48

2 169

2 114

 

770 059

2016

1 110

768 082

48

2 169

2 200

 

773 609

2017

2 369

909 291

59

2 269

2 271

 

916 259

2018

2 369

975 514

59

2 270

2 383

 

982 595

därav landareal, hektar

         

År

National- park

Natur- reservat

Naturvårds- område

Djur- och växtskydds- område

Skogligt biotopskydds- område

Övrigt biotopskydds- område

Totalt skyddat

2001

1 095

733 958

210

1 275

..

 

736 538

2002