Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2019-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2017/18, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 65
Uppsala län 91
Södermanlands län 78
Östergötlands län 96
Jönköpings län 40
Kronobergs län 46
Kalmar län 101
Gotlands län 70
Blekinge län 87
Skåne län 120
Hallands län 90
Västra Götalands län 76
Värmlands län 23
Örebro län 82
Västmanlands län 53
Dalarnas län 40
Gävleborgs län 22
Västernorrlands län 22
Jämtlands län 21
Västerbottens län 27
Norrbottens län 26
Riket 77
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2017/2018, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Västerbottens län Riket
1996/1997 32 81
1997/1998 33 81
1998/1999 37 73
1999/2000 41 80
2000/2001 34 84
2001/2002 37 79
2002/2003 34 77
2003/2004 36 75
2004/2005 30 68
2005/2006 29 69
2006/2007 33 71
2007/2008 35 75
2008/2009 34 57
2009/2010 31 69
2010/2011 32 69
2011/2012 32 60
2012/2013 23 66
2013/2014 20 74
2014/2015 28 79
2015/2016 26 78
2016/2017 28 83
2017/2018 27 77
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2017/2018, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Västerbottens län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 103 100
1998/1999 116 90
1999/2000 128 99
2000/2001 106 104
2001/2002 116 98
2002/2003 106 95
2003/2004 113 93
2004/2005 94 84
2005/2006 91 85
2006/2007 103 88
2007/2008 109 93
2008/2009 106 70
2009/2010 97 85
2010/2011 100 85
2011/2012 100 74
2012/2013 72 81
2013/2014 63 91
2014/2015 88 98
2015/2016 81 96
2016/2017 88 102
2017/2018 84 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta