Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 29 822
Dorotea 36 535
Lycksele 29 493
Malå 31 137
Nordmaling 26 523
Norsjö 31 387
Robertsfors 28 585
Skellefteå 28 082
Sorsele 32 475
Storuman 28 316
Umeå 19 411
Vilhelmina 32 045
Vindeln 30 032
Vännäs 25 233
Åsele 34 427
Västerbottens län 29 567
Riket 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 20 814 21 475 21 940 22 502 23 214 22 091 23 481 24 710 25 786 26 776 29 822
Dorotea 25 085 27 230 26 100 27 314 23 028 29 909 27 240 29 119 34 564 34 294 36 535
Lycksele 21 333 22 496 22 307 23 508 24 844 26 259 26 641 26 840 27 721 28 525 29 493
Malå 21 838 22 000 23 369 23 951 24 958 26 835 26 753 27 864 28 799 29 469 31 137
Nordmaling 22 386 24 639 24 426 25 920 26 257 27 266 26 907 25 036 25 943 25 921 26 523
Norsjö 25 222 26 112 25 656 25 972 27 383 28 800 27 987 27 020 27 970 29 987 31 387
Robertsfors 21 421 23 114 22 993 22 849 23 579 24 706 25 822 26 804 26 545 27 274 28 585
Skellefteå 18 432 19 938 20 657 21 238 22 452 23 300 24 643 26 131 26 755 27 637 28 082
Sorsele 27 806 28 497 29 731 30 867 28 308 26 639 29 253 30 213 30 169 31 665 32 475
Storuman 21 146 22 915 22 588 23 673 24 669 23 911 26 241 26 013 27 124 27 490 28 316
Umeå 13 565 15 076 15 516 15 452 15 920 16 495 17 186 17 869 18 658 18 692 19 411
Vilhelmina 24 555 27 343 27 741 27 395 27 984 28 554 28 722 27 915 29 680 30 805 32 045
Vindeln 24 720 24 656 26 187 26 012 25 797 26 536 25 466 26 239 26 897 29 736 30 032
Vännäs 21 804 25 662 24 376 23 079 22 080 24 110 25 596 25 209 25 735 26 024 25 233
Åsele 28 508 29 117 28 973 29 907 32 009 34 465 37 444 38 008 35 258 34 733 34 427
Västerbottens län 22 576 24 018 24 171 24 643 24 832 25 992 26 626 26 999 27 840 28 602 29 567
Riket 16 549 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjurholm 100 103 105 108 112 106 113 119 124 129 143
Dorotea 100 109 104 109 92 119 109 116 138 137 146
Lycksele 100 105 105 110 116 123 125 126 130 134 138
Malå 100 101 107 110 114 123 123 128 132 135 143
Nordmaling 100 110 109 116 117 122 120 112 116 116 118
Norsjö 100 104 102 103 109 114 111 107 111 119 124
Robertsfors 100 108 107 107 110 115 121 125 124 127 133
Skellefteå 100 108 112 115 122 126 134 142 145 150 152
Sorsele 100 102 107 111 102 96 105 109 108 114 117
Storuman 100 108 107 112 117 113 124 123 128 130 134
Umeå 100 111 114 114 117 122 127 132 138 138 143
Vilhelmina 100 111 113 112 114 116 117 114 121 125 131
Vindeln 100 100 106 105 104 107 103 106 109 120 121
Vännäs 100 118 112 106 101 111 117 116 118 119 116
Åsele 100 102 102 105 112 121 131 133 124 122 121
Västerbottens län 100 106 107 109 110 115 118 120 123 127 131
Riket 100 100 101 103 106 117 113 116 120 123 127

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta