Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Bjurholm 34 655
Dorotea 35 061
Lycksele 29 794
Malå 32 173
Nordmaling 28 157
Norsjö 31 715
Robertsfors 30 638
Skellefteå 28 451
Sorsele 34 379
Storuman 29 152
Umeå 19 724
Vilhelmina 33 141
Vindeln 30 984
Vännäs 26 844
Åsele 38 951
Västerbottens län 30 921
Riket 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjurholm 21 475 21 940 22 502 23 214 22 091 23 481 24 710 25 786 26 776 29 822 34 655
Dorotea 27 230 26 100 27 314 23 028 29 909 27 240 29 119 34 564 34 294 36 535 35 061
Lycksele 22 496 22 307 23 508 24 844 26 259 26 641 26 840 27 721 28 525 29 493 29 794
Malå 22 000 23 369 23 951 24 958 26 835 26 753 27 864 28 799 29 469 31 137 32 173
Nordmaling 24 639 24 426 25 920 26 257 27 266 26 907 25 036 25 943 25 921 26 523 28 157
Norsjö 26 112 25 656 25 972 27 383 28 800 27 987 27 020 27 970 29 987 31 387 31 715
Robertsfors 23 114 22 993 22 849 23 579 24 706 25 822 26 804 26 545 27 274 28 585 30 638
Skellefteå 19 938 20 657 21 238 22 452 23 300 24 643 26 131 26 755 27 637 28 082 28 451
Sorsele 28 497 29 731 30 867 28 308 26 639 29 253 30 213 30 169 31 665 32 475 34 379
Storuman 22 915 22 588 23 673 24 669 23 911 26 241 26 013 27 124 27 490 28 316 29 152
Umeå 15 076 15 516 15 452 15 920 16 495 17 186 17 869 18 658 18 692 19 411 19 724
Vilhelmina 27 343 27 741 27 395 27 984 28 554 28 722 27 915 29 680 30 805 32 045 33 141
Vindeln 24 656 26 187 26 012 25 797 26 536 25 466 26 239 26 897 29 736 30 032 30 984
Vännäs 25 662 24 376 23 079 22 080 24 110 25 596 25 209 25 735 26 024 25 233 26 844
Åsele 29 117 28 973 29 907 32 009 34 465 37 444 38 008 35 258 34 733 34 427 38 951
Västerbottens län 24 018 24 171 24 643 24 832 25 992 26 626 26 999 27 840 28 602 29 567 30 921
Riket 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjurholm 100 102 105 108 103 109 115 120 125 139 161
Dorotea 100 96 100 85 110 100 107 127 126 134 129
Lycksele 100 99 104 110 117 118 119 123 127 131 132
Malå 100 106 109 113 122 122 127 131 134 142 146
Nordmaling 100 99 105 107 111 109 102 105 105 108 114
Norsjö 100 98 99 105 110 107 103 107 115 120 121
Robertsfors 100 99 99 102 107 112 116 115 118 124 133
Skellefteå 100 104 107 113 117 124 131 134 139 141 143
Sorsele 100 104 108 99 93 103 106 106 111 114 121
Storuman 100 99 103 108 104 115 114 118 120 124 127
Umeå 100 103 102 106 109 114 119 124 124 129 131
Vilhelmina 100 101 100 102 104 105 102 109 113 117 121
Vindeln 100 106 105 105 108 103 106 109 121 122 126
Vännäs 100 95 90 86 94 100 98 100 101 98 105
Åsele 100 100 103 110 118 129 131 121 119 118 134
Västerbottens län 100 101 103 103 108 111 112 116 119 123 129
Riket 100 101 103 106 110 113 116 120 123 127 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta