Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
271 736 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2018. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Bjurholm 128 795
Dorotea 134 352
Lycksele 124 233
Malå 130 856
Nordmaling 133 906
Norsjö 122 879
Robertsfors 133 485
Skellefteå 115 875
Sorsele 157 294
Storuman 146 046
Umeå 104 945
Vilhelmina 174 051
Vindeln 159 761
Vännäs 124 728
Åsele 134 803
Västerbottens län 135 067
Riket 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjurholm 80 351 80 914 94 958 103 592 102 878 105 050 100 870 105 496 112 979 127 134 128 795
Dorotea 95 795 105 413 110 439 112 341 132 645 - - 122 630 138 645 150 686 134 352
Lycksele 98 670 101 177 103 636 109 090 110 616 110 914 105 939 105 476 108 049 111 988 124 233
Malå 94 233 91 755 95 714 113 278 123 941 115 029 121 296 119 127 118 116 125 755 130 856
Nordmaling 116 445 111 379 99 857 107 137 109 998 113 204 109 159 106 458 118 624 124 171 133 906
Norsjö 100 742 103 882 103 299 105 031 106 412 110 107 107 796 107 282 108 842 104 601 122 879
Robertsfors 97 569 101 530 101 423 104 684 108 671 114 775 117 529 118 547 127 396 133 207 133 485
Skellefteå 83 832 88 507 87 538 87 277 89 314 91 052 93 443 94 005 105 359 111 939 115 875
Sorsele 104 433 115 348 90 544 73 000 - 130 978 133 636 142 520 155 007 163 913 157 294
Storuman 106 515 101 120 102 333 111 225 118 421 115 868 121 942 138 184 138 178 151 297 146 046
Umeå 89 135 93 146 94 836 96 505 99 794 98 539 101 410 99 714 99 263 103 023 104 945
Vilhelmina 114 280 121 842 115 225 118 357 121 182 131 475 124 488 121 406 136 451 160 163 174 051
Vindeln 133 592 129 609 134 586 132 110 139 629 134 083 140 501 146 747 153 183 159 761
Vännäs 86 536 90 619 93 950 97 936 105 703 108 929 107 437 119 755 121 309 126 267 124 728
Åsele 93 881 100 814 106 465 100 757 109 965 113 227 125 639 109 749 127 864 137 985 134 803
Västerbottens län 97 316 102 736 101 988 104 986 112 261 114 198 114 619 116 723 124 188 132 354 135 067
Riket 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjurholm 100 101 118 129 128 131 126 131 141 158 160
Dorotea 100 110 115 117 138 - - 128 145 157 140
Lycksele 100 103 105 111 112 112 107 107 110 113 126
Malå 100 97 102 120 132 122 129 126 125 133 139
Nordmaling 100 96 86 92 94 97 94 91 102 107 115
Norsjö 100 103 103 104 106 109 107 106 108 104 122
Robertsfors 100 104 104 107 111 118 120 122 131 137 137
Skellefteå 100 106 104 104 107 109 111 112 126 134 138
Sorsele 100 110 87 70 - 125 128 136 148 157 151
Storuman 100 95 96 104 111 109 114 130 130 142 137
Umeå 100 104 106 108 112 111 114 112 111 116 118
Vilhelmina 100 107 101 104 106 115 109 106 119 140 152
Vindeln 100 97 101 99 105 100 105 110 115 120
Vännäs 100 105 109 113 122 126 124 138 140 146 144
Åsele 100 107 113 107 117 121 134 117 136 147 144
Västerbottens län 100 106 105 108 115 117 118 120 128 136 139
Riket 100 103 107 110 113 115 118 120 130 135 140

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta