Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

 

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

21,8

68,6

74,3

83,2

85,3

77,4

20,3

80,1

Fagersta

22,2

66,8

74,8

78,5

82,4

73,5

14,5

77,4

Hallstahammar

19,5

69,5

78,6

83,9

86,2

75,7

17,5

81,1

Kungsör

16,5

63,3

71,9

81,6

84,1

73,9

20,5

78,1

Köping

18,3

71,1

76,2

80,4

85,0

74,9

19,4

79,2

Norberg

21,7

69,8

76,9

81,5

82,5

78,2

24,2

79,7

Sala

24,6

69,1

78,3

84,6

85,8

79,1

26,1

82,0

Skinnskatteberg

22,2

69,6

73,1

84,8

83,3

76,2

21,5

79,2

Surahammar

18,7

71,3

79,9

84,4

88,4

72,7

13,4

81,5

Västerås

19,9

65,6

77,0

83,5

86,5

75,9

18,4

80,8

Västmanlands län

20,2

67,0

76,8

83,1

85,9

75,9

19,2

80,5

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

21,5

65,3

69,6

80,9

83,5

73,8

14,9

77,1

Fagersta

29,3

62,4

67,4

74,5

81,7

71,7

13,2

73,9

Hallstahammar

21,1

65,3

74,9

80,9

84,1

72,3

13,4

78,1

Kungsör

18,9

61,1

66,7

78,8

82,2

70,5

17,3

74,9

Köping

20,4

68,4

72,2

76,5

81,8

72,1

16,0

75,7

Norberg

22,6

71,8

75,9

80,2

79,7

74,0

19,2

77,2

Sala

24,2

65,2

73,4

81,2

83,5

77,0

20,7

78,8

Skinnskatteberg

18,1

70,7

73,6

79,6

80,6

75,1

16,9

77,1

Surahammar

21,2

70,0

77,6

82,3

84,3

70,2

8,8

78,7

Västerås

22,9

65,1

74,1

80,8

85,2

73,6

13,8

78,6

Västmanlands län

22,6

65,5

73,4

80,2

84,1

73,4

14,8

77,9

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

22,1

71,5

78,3

85,5

87,0

80,7

26,0

82,8

Fagersta

16,4

70,4

81,7

82,4

83,0

75,1

15,9

80,6

Hallstahammar

18,1

73,4

82,1

86,7

88,1

79,0

21,5

84,0

Kungsör

14,5

65,0

76,8

84,5

85,8

77,0

23,7

81,2

Köping

16,6

73,4

79,9

84,2

88,1

77,5

22,8

82,4

Norberg

20,9

68,2

77,9

82,7

85,0

82,3

28,9

82,1

Sala

24,9

72,2

83,0

87,8

88,1

81,3

31,6

85,0

Skinnskatteberg

26,1

68,8

72,8

90,0

85,6

77,4

25,7

81,2

Surahammar

16,4

72,4

82,0

86,7

91,8

74,9

18,0

84,1

Västerås

17,3

66,1

79,8

86,1

87,7

78,1

23,4

83,0

Västmanlands län

18,2

68,3

80,0

85,9

87,5

78,3

23,8

83,0

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

21,8

68,6

74,3

83,2

85,3

77,4

20,3

80,1

Fagersta

22,2

66,8

74,8

78,5

82,4

73,5

14,5

77,4

Hallstahammar

19,5

69,5

78,6

83,9

86,2

75,7

17,5

81,1

Kungsör

16,5

63,3

71,9

81,6

84,1

73,9

20,5

78,1

Köping

18,3

71,1

76,2

80,4

85,0

74,9

19,4

79,2

Norberg

21,7

69,8

76,9

81,5

82,5

78,2

24,2

79,7

Sala

24,6

69,1

78,3

84,6

85,8

79,1

26,1

82,0

Skinnskatteberg

22,2

69,6

73,1

84,8

83,3

76,2

21,5

79,2

Surahammar

18,7

71,3

79,9

84,4

88,4

72,7

13,4

81,5

Västerås

19,9

65,6

77,0

83,5

86,5

75,9

18,4

80,8

Västmanlands län

20,2

67,0

76,8

83,1

85,9

75,9

19,2

80,5

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

21,5

65,3

69,6

80,9

83,5

73,8

14,9

77,1

Fagersta

29,3

62,4

67,4

74,5

81,7

71,7

13,2

73,9

Hallstahammar

21,1

65,3

74,9

80,9

84,1

72,3

13,4

78,1

Kungsör

18,9

61,1

66,7

78,8

82,2

70,5

17,3

74,9

Köping

20,4

68,4

72,2

76,5

81,8

72,1

16,0

75,7

Norberg

22,6

71,8

75,9

80,2

79,7

74,0

19,2

77,2

Sala

24,2

65,2

73,4

81,2

83,5

77,0

20,7

78,8

Skinnskatteberg

18,1

70,7

73,6

79,6

80,6

75,1

16,9

77,1

Surahammar

21,2

70,0

77,6

82,3

84,3

70,2

8,8

78,7

Västerås

22,9

65,1

74,1

80,8

85,2

73,6

13,8

78,6

Västmanlands län

22,6

65,5

73,4

80,2

84,1

73,4

14,8

77,9

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arboga

22,1

71,5

78,3

85,5

87,0

80,7

26,0

82,8

Fagersta

16,4

70,4

81,7

82,4

83,0

75,1

15,9

80,6

Hallstahammar

18,1

73,4

82,1

86,7

88,1

79,0

21,5

84,0

Kungsör