Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2020-04-21
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2019, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 406

431

5 643

3 017

10 497

Uppsala län

5

187

429

180

801

Södermanlands län

1 593

110

2 573

1 077

5 353

Östergötlands län

798

136

1 913

1 381

4 228

Kalmar län

435

387

1 180

1 116

3 118

Gotlands län

553

419

44

22

1 038

Blekinge län

447

233

4 255

3 143

8 078

Skåne län

1 728

497

15 782

13 875

31 882

Hallands län

142

123

2 162

2 177

4 604

Västra Götalands län

750

1 968

20 580

17 162

40 460

Värmlands län

132

45

612

569

1 358

Västmanlands län

639

135

1 621

290

2 685

Gävleborgs län

822

436

3 043

2 329

6 630

Västernorrlands län

337

313

2 485

2 165

5 300

Västerbottens län

488

192

1 100

1 554

3 334

Norrbottens län

836

1 809

2 487

3 983

9 115

Riket

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2019

           

Västmanlands län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

1 036

2 984

4 020

25,8

74,2

1997

875

2 699

3 575

24,5

75,5

1998

936

2 605

3 542

26,4

73,6

1999

897

2 655

3 552

25,2

74,8

2000

738

2 577

3 315

22,3

77,7

2001

910

2 225

3 135

29,0

71,0

2002

982

2 249

3 231

30,4

69,6

2003

1 071

2 776

3 848

27,8

72,2

2004

899

2 430

3 329

27,0

73,0

2005

926

2 442

3 368

27,5

72,5

2006

851

2 487

3 338

25,5

74,5

2007

830

2 299

3 130

26,5

73,5

2008

145

1 085

1 230

11,8

88,2

2009

731

3 609

4 340

16,8

83,2

2010

647

3 347

3 994

16,2

83,8

2011

732

1 933

2 665

27,5

72,5

2012

678

1 910

2 588

26,2

73,8

2013

614

1 645

2 259

27,2

72,8

2014

716

1 785

2 501

28,6

71,4

2015

762

1 735

2 497

28,6

71,4

2016

760

1 641

2 401

31,7

68,3

2017

843

1 820

2 663

31,7

68,3

2018

898

1 685

2 583

34,8

65,2

2019

774

1 911

2 685

28,8

71,2

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 1996-2019. Index år 1996=100

       

Västmanlands län

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

84

90

89

1998

90

87

88

1999

87

89

88

2000

71

86

82

2001

88

75

78

2002

95

75

80

2003

103

93

96

2004

87

81

83

2005

89

82

84

2006

82

83

83

2007

80

77

78

2008

14

36

31

2009

71

121

108

2010

62

112

99

2011

71

65

66

2012

65

64

64

2013

59

55

56

2014

69

60

62

2015

74

58

62

2016

73

55

60

2017

81

61

66

2018

87

56

64

2019

75

64

67

Riket

   

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

97

106

104

1998

102

110

108

1999

96

112

109

2000

93

115

111

2001

90

110

106

2002

86

112

107

2003

87

118

112

2004

83

124

116

2005

96

130

124

2006

84

135

125

2007

94

137

129

2008

95

139

130

2009

51

96

88

2010

66

108

100

2011

65

106

98

2012

61

102

95

2013

59

98

90

2014

60

98

91

2015

61

99

92

2016

59

100

92

2017

61

104

96

2018

64

105

98

2019

68

103

96

Källa: Transportföretagen Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta