Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

214 857

1 063 404

Tjänsteproducenter

336 380

2 121 286

Offentlig förvaltning

142 696

886 480

Ej branschfördelat

90 958

524 615

Summa

784 891

4 595 785

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Procent

     

 

Västra Götalands län

Riket

Varuproducenter

27,4

23,1

Tjänsteproducenter

42,9

46,2

Offentlig förvaltning

18,2

19,3

Ej branschfördelat

11,6

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

BRP per branschgrupp 2001-2017. Miljoner kronor, löpande priser

           

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

135 590

159 088

75 220

50 042

419 940

2002

130 112

167 225

79 199

51 383

427 919

2003

142 547

176 189

83 905

55 207

457 848

2004

142 783

184 947

87 235

55 751

470 716

2005

142 477

195 317

90 617

59 114

487 525

2006

154 403

211 424

95 626

62 817

524 270

2007

167 979

218 362

101 075

65 572

552 988

2008

163 845

233 968

106 162

66 886

570 861

2009

142 402

226 790

107 968

66 051

543 211

2010

168 457

236 288

104 552

70 716

580 013

2011

172 095

251 726

107 661

72 321

603 803

2012

156 984

260 416

114 271

70 659

602 330

2013

166 435

268 389

116 021

72 947

623 792

2014

179 340

280 779

120 717

75 881

656 717

2015

195 288

308 182

126 765

82 633

712 868

2016

205 589

324 195

134 886

87 954

752 624

2017

214 857

336 380

142 696

90 958

784 891

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

1 000 721

2 042 122

843 727

504 040

4 390 610

2017

1 063 404

2 121 286

886 480

524 615

4 595 785

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2017. Index år 2001=100

           

Västra Götalands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

96

105

105

103

102

2003

105

111

112

110

109

2004

105

116

116

111

112

2005

105

123

120

118

116

2006

114

133

127

126

125

2007

124

137

134

131

132

2008

121

147

141

134

136

2009

105

143

144

132

129

2010

124

149

139

141

138

2011

127

158

143

145

144

2012

116

164

152

141

143

2013

123

169

154

146

149

2014

132

176

160

152

156

2015

144

194

169

165

170

2016

152

204

179

176

179

2017

158

211

190

182

187

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt- ning

Ej bransch- fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

176

173

177

2017

152

209

185

180

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta