Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-17
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2018. Tusental kronor

Västra Götalands län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

13 424 425

75,4

Landstingskommun

4 390 000

24,6

Totalt

17 814 425

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

72 702 340

72,0

Landstingskommun

28 301 193

28,0

Totalt

101 003 533

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2018. Tusental kronor

             

Västra Götalands län

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

3 959 498

791 000

4 750 498

83,3

16,7

100

2001

3 964 536

993 066

4 957 602

80,0

20,0

100

2002

4 611 571

1 030 539

5 642 110

81,7

18,3

100

2003

4 397 159

1 035 000

5 432 159

80,9

19,1

100

2004

4 016 818

1 016 000

5 032 818

79,8

20,2

100

2005

3 725 752

1 265 000

4 990 752

74,7

25,3

100

2006

4 494 969

1 255 761

5 750 730

78,2

21,8

100

2007

4 489 640

1 742 415

6 232 055

72,0

28,0

100

2008

5 970 754

1 761 393

7 732 147

77,2

22,8

100

2009

5 962 310

1 781 349

7 743 659

77,0

23,0

100

2010

5 216 834

2 066 000

7 282 834

71,6

28,4

100

2011

5 924 788

2 184 000

8 108 788

73,1

26,9

100

2012

6 974 664

1 987 339

8 962 003

77,8

22,2

100

2013

6 700 941

1 960 000

8 660 941

77,4

22,6

100

2014

7 085 346

2 530 000

9 615 346

73,7

26,3

100

2015

8 198 323

2 740 000

10 938 323

75,0

25,0

100

2016

9 201 890

3 012 000

12 213 890

75,3

24,7

100

2017

11 584 758

3 549 000

15 133 758

76,5

23,5

100

2018

13 424 425

4 390 000

17 814 425

75,4

24,6

100

Riket

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

2018

72 702 340

28 301 193

101 003 533

72,0

28,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2018. Index år 2000=100

       

Västra Götalands län

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

100

126

104

2002

116

130

119

2003

111

131

114

2004

101

128

106

2005

94

160

105

2006

114

159

121

2007

113

220

131

2008

151

223

163

2009

151

225

163

2010

132

261

153

2011

150

276

171

2012

176

251

189

2013

169

248

182

2014

179

320

202

2015

207

346

230

2016

232

381

257

2017

293

449

319

2018

339

555

375

Riket

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

111

108

2002

116

121

117

2003

112

120

113

2004

114

114

114

2005

123

147

128

2006

140

187

150

2007

154

239

172

2008

171

157

168

2009

170

248

187

2010

166

323

200

2011

182

287

204

2012

200

274

216

2013

203

280

219

2014

223

333

247

2015

225

355

253

2016

245

388

275

2017

288

419

316

2018

336

483

368

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta