Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2019-08-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Västra Götalands län 2008 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2019K2 2 009 476 2 485
2019K1 1 630 335 1 965
2018K4 1 900 398 2 298
2018K3 824 327 1 151
2018K2 1 305 454 1 759
2018K1 939 385 1 324
2017K4 1 126 577 1 703
2017K3 891 297 1 188
2017K2 1 100 498 1 598
2017K1 1 056 413 1 469
2016K4 933 587 1 520
2016K3 372 326 698
2016K2 981 439 1 420
2016K1 634 435 1 069
2015K4 858 328 1 186
2015K3 778 251 1 029
2015K2 791 247 1 038
2015K1 725 324 1 049
2014K4 558 348 906
2014K3 482 223 705
2014K2 369 169 538
2014K1 865 249 1 114
2013K4 1 163 306 1 469
2013K3 1 079 188 1 267
2013K2 285 229 514
2013K1 674 278 952
2012K4 650 221 871
2012K3 758 291 1 049
2012K2 407 146 553
2012K1 533 317 850
2011K4 504 317 821
2011K3 377 238 615
2011K2 317 159 476
2011K1 228 246 474
2010K4 969 344 1 313
2010K3 283 276 559
2010K2 366 382 748
2010K1 393 594 987
2009K4 341 311 652
2009K3 205 291 496
2009K2 261 300 561
2009K1 724 435 1 159
2008K4 1 214 654 1 868
2008K3 979 357 1 336
2008K2 772 514 1 286
2008K1 508 498 1 006

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta