Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2020-07-13
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

202001

440 497

2 444

442 941

202002

420 687

2 308

422 995

202003

189 010

1 229

190 239

202004

2 823

0

2 823

202005

4 876

0

4 876

202006

18 052

0

18 052

202007

 

 

 

202008

 

 

 

202009

 

 

 

202010

 

 

 

202011

 

 

 

202012

 

 

 

2020 Totalt

1 075 945

5 981

1 081 926

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

201901

450 834

3 005

453 839

201902

438 305

2 963

441 268

201903

490 087

3 828

493 915

201904

552 403

3 750

556 153

201905

601 347

3 914

605 261

201906

654 264

3 163

657 427

201907

686 941

275

687 216

201908

629 159

2 012

631 171

201909

634 152

4 135

638 287

201910

588 512

4 613

593 125

201911

478 745

3 379

482 124

201912

466 184

2 597

468 781

2019 Totalt

6 670 933

37 634

6 708 567

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta