Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2019-07-15
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

201901

450 834

3 005

453 839

201902

438 305

2 963

441 268

201903

490 087

3 828

493 915

201904

552 403

3 750

556 153

201905

601 347

3 914

605 261

201906

654 264

3 163

657 427

201907

 

 

 

201908

 

 

 

201909

 

 

 

201910

 

 

 

201911

 

 

 

201912

 

 

 

2019 Totalt

3 187 240

20 623

3 207 863

       

Månad

Flygplats

Västra Götalands län

Göteborg-Landvetter

Trollhättan/ Vänersborg

201801

457 255

3 628

460 883

201802

453 210

3 629

456 839

201803

530 415

4 097

534 512

201804

558 607

3 965

562 572

201805

613 068

4 820

617 888

201806

651 899

4 300

656 199

201807

697 775

448

698 223

201808

637 992

2 389

640 381

201809

633 546

4 765

638 311

201810

604 311

5 051

609 362

201811

503 478

4 710

508 188

201812

466 360

2 860

469 220

2018 Totalt

6 807 916

44 662

6 852 578

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta