Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Infrastruktur // Nyregistrerade personbilar eft…

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel

Senast uppdaterad 2020-01-03
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2019.

 

 

                 

Region                              

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El    

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas    

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt  

Stockholms län

44 887

44 618

5 762

8 492

104

1 427

13 942

4

119 236

24,9

Uppsala län

4 592

2 595

473

1 122

76

123

586

1

9 568

24,9

Södermanlands län

4 064

2 118

287

845

32

136

344

0

7 826

21,0

Östergötlands län

6 735

3 931

608

1 753

61

117

548

1

13 754

22,5

Jönköpings län

6 782

3 865

421

1 318

50

161

544

0

13 141

19,0

Kronobergs län

2 965

1 513

215

496

7

122

239

0

5 557

19,4

Kalmar län

3 641

2 307

171

518

23

300

173

1

7 134

16,6

Gotlands län

646

223

56

138

12

35

39

0

1 149

24,4

Blekinge län

2 161

1 144

166

323

52

143

118

1

4 108

19,5

Skåne län

27 254

17 092

2 261

3 986

196

645

3 140

10

54 584

18,8

Hallands län

7 095

2 695

536

917

102

130

424

0

11 899

17,7

Västra Götalands län

32 093

14 820

2 773

6 651

220

891

2 646

6

60 100

21,9

Värmlands län

4 103

2 855

341

968

15

91

291

4

8 668

19,7

Örebro län

3 774

2 017

224

1 023

9

145

359

0

7 551

23,3

Västmanlands län

3 867

1 982

310

677

23

142

378

0

7 379

20,7

Dalarnas län

3 399

2 879

218

791

30

107

293

0

7 717

18,6

Gävleborgs län

3 364

2 782

244

931

8

69

206

0

7 604

19,2

Västernorrlands län

2 569

2 860

222

567

71

85

169

0

6 543

17,0

Jämtlands län

918

1 196

151

197

10

34

76

1

2 583

18,2

Västerbottens län

2 513

2 286

187

632

58

17

246

0

5 939

19,2

Norrbottens län

1 776

1 997

169

778

8

46

146

1

4 921

23,3

Riket

169 198

117 775

15 795

33 123

1 167

4 966

24 907

30

366 961

21,8

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2006-2019

                     

Gotlands län

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

936

188

 

5

56

1

 

 

1 186

5,2

2007

671

368

 

4

101

1

 

 

1 145

9,3

2008

400

306

 

6

189

 

 

 

901

21,6

2009

300

286

2

6

143

9

 

 

746

21,4

2010

441

542

 

9

147

10

 

 

1 149

14,4

2011

418

631

 

3

67

10

 

 

1 129

7,1

2012

404

612

2

25

16

2

 

 

1 061

4,2

2013

443

436

3

32

1

28

 

 

943

6,8

2014

601

589

5

30

3

109

7

 

1 344

11,5

2015

714

563

32

35

2

35

17

 

1 398

8,7

2016

795

522

22

53

2

10

31

 

1 435

8,2

2017

694

489

25

91

 

20

26

1

1 346

12,1

2018

694

241

32

124

1

35

49

 

1 176

20,5

2019

646

223

56

138

12

35

39

 

1 149

24,4

Riket

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

220 000

61 203

2

2 851

26 118

3 626

 

10

313 810

10,4

2007

184 301

113 564

2

3 394

35 513

1 759

 

5

338 538

12,0

2008

114 514

97 165

1

4 246

59 024

1 387

 

6

276 343

23,4

2009

87 926

91 183

29

3 085

40 166

6 125

 

14

228 528

21,6

2010

108 228

154 281

11

3 720

35 465

7 005

 

23

308 733

15,0

2011

106 452

195 153

185

2 927

15 283

6 618

 

31

326 649

7,7

2012

90 565

195 419

264

3 700

5 904

5 435

 

48

301 335

5,1

2013

102 851

175 438

452

6 279

3 243

3 873

 

42

292 178

4,8

2014

116 498

187 993

1 266

7 053

2 691

5 021

3 411

35

323 968

6,0

2015

131 576

206 400

2 916

8 769

1 370

5 119

5 752

30

361 932

6,6

2016

155 330

201 057

2 993

13 625

856

3 829

10 290

33

388 013

8,2

2017

157 557

191 068

4 359

18 638

1 090

3 970

15 989

57

392 728

11,2

2018

173 807

137 409

7 147

21 023

1 020

3 288

21 810

30

365 534

14,9

2019

169 198

117 775

15 795

33 123

1 167

4 966

24 907

30

366 961

21,8

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Utveckling av antal nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2006-2019. Index år 2006=100

                     

Gotlands län

         

År

Antal

Andel alternativa drivmedel

Bensin

Diesel

El

Elhybrid/ Ladd- hybrid*

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas

Ladd- hybrid

Övriga brän- slen

Totalt

2006

100

100

 

100

100

100

 

 

100

100

2007

72

196

 

80

180

100