Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Infrastruktur // Personbilar per 1 000 invånare

Personbilar per 1 000 invånare

Senast uppdaterad 2020-02-18
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge

Gotlands län är biltätast i Sverige med 610 personbilar i trafik per 1000 invånare. På andra plats kommer Dalarnas län med 581 bilar. Minst antal bilar per 1000 invånare har Stockholms län med 398. Genomsnittet för riket är 477 bilar per 1000 invånare.

Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2019/2020

Region 2019/ 2020
Stockholms län 394
Uppsala län 431
Södermanlands län 492
Östergötlands län 474
Jönköpings län 525
Kronobergs län 515
Kalmar län 548
Gotlands län 605
Blekinge län 536
Skåne län 473
Hallands län 534
Västra Götalands län 458
Värmlands län 551
Örebro län 493
Västmanlands län 495
Dalarnas län 579
Gävleborgs län 530
Västernorrlands län 543
Jämtlands län 564
Västerbottens län 502
Norrbottens län 566
Riket 474
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet 2009/10 - 2019/20

Region/kommun . 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Stockholms län 393 390 392 391 390 393 398 402 404 398 394
Uppsala län 432 433 436 439 435 440 444 445 442 437 431
Södermanlands län 475 475 482 484 485 489 495 499 499 498 492
Östergötlands län 454 456 459 462 463 469 474 477 479 477 474
Jönköpings län 489 492 498 502 505 512 516 521 527 526 525
Kronobergs län 499 499 505 508 510 515 516 521 521 519 515
Kalmar län 512 516 524 527 531 537 541 549 549 549 548
Gotlands län 566 566 572 575 583 593 601 608 611 610 605
Blekinge län 509 508 514 519 521 525 528 532 534 536 536
Skåne län 463 462 464 465 468 470 472 477 477 474 473
Hallands län 508 510 517 518 520 526 531 534 537 535 534
Västra Götalands län 449 450 454 454 452 456 459 463 465 461 458
Värmlands län 523 525 533 537 539 543 547 550 553 554 551
Örebro län 470 481 487 491 495 490 494 498 498 498 493
Västmanlands län 474 475 482 486 489 493 495 499 501 498 495
Dalarnas län 540 542 549 557 562 571 574 579 581 581 579
Gävleborgs län 506 506 510 513 515 520 523 529 534 533 530
Västernorrlands län 517 517 525 527 531 538 541 545 547 546 543
Jämtlands län 535 535 541 546 550 558 561 565 565 567 564
Västerbottens län 474 475 482 487 490 497 500 505 505 504 502
Norrbottens län 531 535 542 548 552 560 565 566 565 567 566
Riket 461 461 464 466 467 471 475 478 480 477 474
Källa: Trafikanalys
Utveckling 2009/10-2019/20. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2009/10=100

Region/kommun . 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Stockholms län 100 99 100 99 99 100 101 102 103 101 100
Uppsala län 100 100 101 102 101 102 103 103 102 101 100
Södermanlands län 100 100 101 102 102 103 104 105 105 105 104
Östergötlands län 100 100 101 102 102 103 104 105 106 105 104
Jönköpings län 100 101 102 103 103 105 106 107 108 108 107
Kronobergs län 100 100 101 102 102 103 103 104 104 104 103
Kalmar län 100 101 102 103 104 105 106 107 107 107 107
Gotlands län 100 100 101 102 103 105 106 107 108 108 107
Blekinge län 100 100 101 102 102 103 104 105 105 105 105
Skåne län 100 100 100 100 101 102 102 103 103 102 102
Hallands län 100 100 102 102 102 104 105 105 106 105 105
Västra Götalands län 100 100 101 101 101 102 102 103 103 103 102
Värmlands län 100 100 102 103 103 104 105 105 106 106 105
Örebro län 100 102 104 104 105 104 105 106 106 106 105
Västmanlands län 100 100 102 103 103 104 104 105 106 105 104
Dalarnas län 100 100 102 103 104 106 106 107 108 108 107
Gävleborgs län 100 100 101 101 102 103 103 105 105 105 105
Västernorrlands län 100 100 102 102 103 104 105 105 106 106 105
Jämtlands län 100 100 101 102 103 104 105 106 106 106 105
Västerbottens län 100 100 102 103 103 105 105 107 107 106 106
Norrbottens län 100 101 102 103 104 105 106 107 106 107 107
Riket 100 100 101 101 101 102 103 104 104 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta