Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Infrastruktur // Personbilar i trafik

Personbilar i trafik

Senast uppdaterad 2020-02-18
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
Personbilar i trafik vid årsskiftet 2019/2020

Kommun/Region Ägda av kvinnor Ägda av män Ägda av juridisk person därav personliga företag Totalt Personbilar i trafik per 1000 inv.
Gotlands län 12 006 17 008 7 075 5 411 36 089 605
Riket 1 360 541 2 492 772 1 034 591 504 762 4 887 904 474
Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Gotlands län 566 566 572 575 583 593 601 608 611 610 605
Riket 461 461 464 466 467 471 475 478 480 477 474
Utveckling 2009/10-2019/20. Personbilar i trafik per 1000 invånare vid årsskiftet. Index årsskiftet 2009/10=100

Kommun/Region 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020
Gotlands län 100 100 101 102 103 105 106 107 108 108 107
Riket 100 100 101 101 101 102 103 104 104 103 103

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta