Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2017 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Falkenberg 18
Halmstad 19
Hylte 10
Kungsbacka 17
Laholm 14
Varberg 16
Hallands län 17
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 29 27 32 30 30 31 30 29 24 23 22 30 18
Halmstad 26 28 27 30 28 27 28 28 24 26 21 19 19
Hylte 18 19 18 19 19 17 16 17 2 2 2 10 10
Kungsbacka 23 23 25 26 26 26 26 24 15 18 18 18 17
Laholm 21 21 22 22 20 20 19 19 10 16 15 14 14
Varberg 19 20 19 22 19 19 22 21 18 18 18 17 16
Hallands län 24 24 25 26 25 25 26 25 16 22 19 19 17
Riket 18 19 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 94 110 103 103 108 104 102 84 79 78 104 61
Halmstad 100 109 104 117 108 105 108 108 94 100 82 74 76
Hylte 100 106 105 108 110 98 93 99 12 13 13 59 58
Kungsbacka 100 100 107 110 110 111 112 102 66 76 76 77 73
Laholm 100 99 105 102 94 95 89 89 48 76 70 68 65
Varberg 100 103 101 113 98 102 117 112 94 95 95 87 84
Hallands län 100 103 106 111 106 106 109 104 67 94 79 80 73
Riket 100 101 102 102 98 101 98 96 .. 87 73 70 68

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta