Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2020-05-20
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Barnbokslån per barn (0-17 år) 2019 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Falkenberg 16
Halmstad 20
Hylte 9
Kungsbacka 16
Laholm 13
Varberg 16
Hallands län 17
Riket 12
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2007-2019. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 27 32 30 30 31 30 29 24 23 22 30 18 16
Halmstad 28 27 30 28 27 28 28 24 26 21 19 19 20
Hylte 19 18 19 19 17 16 17 2 2 2 10 10 9
Kungsbacka 23 25 26 26 26 26 24 15 18 18 18 17 16
Laholm 21 22 22 20 20 19 19 10 16 15 14 14 13
Varberg 20 19 22 19 19 22 21 18 18 18 17 16 16
Hallands län 24 25 26 25 25 26 25 16 22 19 19 17 17
Riket 19 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12 12
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2007-2019. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 100 117 110 109 115 111 108 89 84 83 111 65 60
Halmstad 100 95 108 99 97 99 99 86 92 76 68 69 71
Hylte 100 99 102 103 92 87 93 12 12 12 56 55 51
Kungsbacka 100 107 110 110 110 112 101 66 76 75 76 73 70
Laholm 100 107 103 96 97 90 90 49 77 71 69 66 63
Varberg 100 98 110 96 99 114 109 92 92 92 85 82 80
Hallands län 100 103 109 103 103 106 102 65 91 77 78 71 70
Riket 100 101 101 97 99 97 95 .. 86 73 69 67 67

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta