Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2019-05-22
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2018

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Falkenberg 7
Halmstad 8
Hylte 5
Kungsbacka 8
Laholm 8
Varberg 7
Hallands län 7
Riket 6
Utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 9 7
Halmstad 9 9 9 11 10 9 9 9 9 12 9 8 8
Hylte 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5
Kungsbacka 10 10 10 10 10 10 11 10 7 9 8 8 8
Laholm 8 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 8 8
Varberg 9 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7
Hallands län 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 7
Riket 8 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2006-2018. Index år 2006=100

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 95 95 101 102 106 104 100 97 93 90 92 71
Halmstad 100 107 103 124 119 105 106 104 104 137 103 93 89
Hylte 100 99 100 98 101 93 92 99 91 81 77 78 73
Kungsbacka 100 99 101 105 102 105 112 106 70 90 86 84 78
Laholm 100 90 91 86 87 89 85 87 152 90 84 100 100
Varberg 100 95 92 88 82 81 94 89 85 84 82 80 77
Hallands län 100 99 98 105 102 99 103 100 95 103 91 88 81
Riket 100 97 99 99 95 95 92 90 .. 104 79 74 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta