Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2018-05-23
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2017

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Falkenberg 9
Halmstad 8
Hylte 6
Kungsbacka 8
Laholm 8
Varberg 7
Hallands län 8
Riket 6
Utlåning i de kommunala biblioteken 2005-2017. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 9
Halmstad 9 9 9 9 11 10 9 9 9 9 12 9 8
Hylte .. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
Kungsbacka 9 10 10 10 10 10 10 11 10 7 9 8 8
Laholm 8 8 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 8
Varberg 9 9 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7
Hallands län 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8
Riket 8 8 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2005-2017. Index år 2005=100

Kommun/Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Falkenberg 100 102 97 97 103 104 108 106 102 99 95 92 94
Halmstad 100 95 101 98 117 112 99 100 99 98 129 97 88
Hylte 100 99 100 98 101 93 92 99 91 81 77 78
Kungsbacka 100 105 104 107 111 108 111 118 112 73 95 91 88
Laholm 100 96 86 88 82 84 85 82 83 146 87 81 96
Varberg 100 98 93 90 86 80 79 92 87 83 82 80 78
Hallands län 100 99 98 97 104 101 98 102 99 94 102 90 87
Riket 100 97 95 96 96 93 92 89 88 .. 101 77 72

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta