Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2020-05-20
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge
Utlåning i de kommunala biblioteken 2019

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Falkenberg 6
Halmstad 8
Hylte 5
Kungsbacka 7
Laholm 7
Varberg 6
Hallands län 7
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 9 9 9 10 10 10 9 9 9 8 9 7 6
Halmstad 9 9 11 10 9 9 9 9 12 9 8 8 8
Hylte 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5
Kungsbacka 10 10 10 10 10 11 10 7 9 8 8 8 7
Laholm 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 8 8 7
Varberg 8 8 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 6
Hallands län 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 7 7
Riket 8 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falkenberg 100 100 107 108 112 110 106 103 98 95 97 75 69
Halmstad 100 97 116 111 98 99 98 97 128 96 87 83 84
Hylte 100 101 99 102 95 93 100 92 82 78 80 74 71
Kungsbacka 100 102 106 103 106 113 108 70 91 87 85 79 76
Laholm 100 101 95 97 99 95 96 169 100 94 112 111 103
Varberg 100 96 92 86 85 98 93 89 88 86 84 81 80
Hallands län 100 99 106 103 100 104 101 96 105 92 89 82 80
Riket 100 101 101 98 97 94 92 .. 107 82 76 74 73

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta