Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Kultur och fritid // Kommunernas kostnader för kult…

Kommunernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2019-09-10
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 991
Halmstad 1 361
Hylte 1 164
Kungsbacka 1 085
Laholm 1 110
Varberg 1 269
Hallands län 1 163
Riket 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 856 889 857 856 872 897 909 922 928 988 991
Halmstad 1 223 1 288 1 257 1 259 1 285 1 338 1 289 1 338 1 289 1 387 1 361
Hylte 647 703 729 717 758 774 814 831 820 986 1 164
Kungsbacka 1 007 1 014 965 1 013 1 043 1 075 1 067 1 079 1 071 1 109 1 085
Laholm 727 793 877 943 957 1 027 1 027 1 015 1 089 1 180 1 110
Varberg 891 898 874 881 1 218 1 078 1 033 969 1 206 1 281 1 269
Hallands län 892 931 926 945 1 022 1 032 1 023 1 026 1 067 1 155 1 163
Riket 1 024 1 028 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 274
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 104 100 100 102 105 106 108 108 115 116
Halmstad 100 105 103 103 105 109 105 109 105 113 111
Hylte 100 109 113 111 117 120 126 128 127 152 180
Kungsbacka 100 101 96 101 104 107 106 107 106 110 108
Laholm 100 109 121 130 132 141 141 140 150 162 153
Varberg 100 101 98 99 137 121 116 109 135 144 142
Hallands län 100 104 104 106 115 116 115 115 120 129 130
Riket 100 100 102 104 108 109 112 113 118 121 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta