Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

888

549

20 557

14 439

EU

1 242

3 825

28 710

101 194

Övriga Europa

237

269

6 483

7 429

Fjärran Östern

285

800

7 628

21 002

Övriga Asien

143

200

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

265

583

8 102

18 521

Sydamerika

80

35

2 045

985

Afrika

97

34

2 451

1 309

Samtliga

1 634

4 357

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Hallands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

54,3

12,6

50,1

12,0

EU

76,0

87,8

69,9

84,0

Övriga Europa

14,5

6,2

15,8

6,2

Fjärran Östern

17,4

18,4

18,6

17,4

Övriga Asien

8,8

4,6

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

16,2

13,4

19,7

15,4

Sydamerika

4,9

0,8

5,0

0,8

Afrika

5,9

0,8

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret        

         
         

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Hallands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

846

846

839

845

865

876

888

59

56

56

56

56

54

54

EU

1 066

1 151

1 145

1 147

1 176

1 228

1 242

75

77

77

75

76

76

76

Övriga Europa

250

234

230

238

237

246

237

18

16

15

16

15

15

15

Fjärran Östern

249

237

277

280

299

279

285

17

16

19

18

19

17

17

Övriga Asien

138

135

142

142

151

155

143

10

9

10

9

10

10

9

Nord- och Centralamerika

229

225

240

258

250

260

265

16

15

16

17

16

16

16

Sydamerika

80

84

79

73

80

78

80

6

6

5

5

5

5

5

Afrika

95

86

93

90

102

89

97

7

6

6

6

7

6

6

Samtliga

1 426

1 500

1 490

1 520

1 547

1 615

1 634

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

551

561

545

514

505

521

549

17

15

14

13

12

12

13

EU

2 696

3 122

3 355

3 463

3 758

3 722

3 825

82

85

86

86

88

88

88

Övriga Europa

234

236

249

258

272

267

269

7

6

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

695

712

715

779

809

833

800

21

19

18

19

19

20

18

Övriga Asien

160

156

156

174

186

181

200

5

4

4

4

4

4

5

Nord- och Centralamerika

562

608

622

608

534

558

583

17

16

16

15

13

13

13

Sydamerika

39

37

37

30

35

37

35

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

30

30

31

32

41

40

34

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

3 276

3 690

3 879

4 037

4 253

4 243

4 357

 

 

 

 

 

 

 

   

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

20657

20497

20605

20362

20422

20712

20557

56

53

52

51

51

51

50

EU

25894

27703

28003

28588

28990

28897

28710

70

71

71

72

72

72

70

Övriga Europa

6380

6145

6270

6249

6378

6531

6483

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6677

6993

7410

7544

7798

7647

7628

18

18

19

19

19

19

19

Övriga Asien

3841

4022

4226

4327

4345

4483

4324

10

10

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6756

7084

7430

7829

8184

8104

8102

18

18

19

20

20

20

20

Sydamerika

2064

2067

2096

2077

2100

2094

2045

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

2407

2469

2502

2534

2551

2420

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

14742

14761

14672

14147

14126

14579

14439

17

15

14

13

12

12

12

EU

66882

80939

87679

92978

99757

102093

101194

78

81

83

84

85

85

84

Övriga Europa

6627

6602

6483

6639

6926

7151

7429

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

17560

18299

19110

19738

20388

21204

21002

20

18

18