Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2017-12-14
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2017 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Hallands län

Riket            

Hallands län

Riket

Areella

8 758

248 228

20,9

19,3

Tillverkning, gruvor, energi

2 272

60 964

5,4

4,7

Byggindustri

3 855

106 321

9,2

8,3

Handel

5 171

143 506

12,3

11,2

Hotell och restaurang

1 038

34 595

2,5

2,7

Transport och kommunikation

935

31 782

2,2

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

10 943

351 224

26,1

27,4

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

3 192

101 698

7,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

5 736

205 864

13,7

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

41 900

1 284 182

100

100

Näringsgren okänd

272

7 926

 

 

Totalt

42 172

1 292 108

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta