Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2018

Kommun/Region Kronor per invånare
Falkenberg 21 705
Halmstad 20 689
Hylte 20 732
Kungsbacka 19 007
Laholm 20 354
Varberg 18 173
Hallands län 20 110
Riket 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Kronor per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 17 209 18 876 19 277 19 902 19 955 19 150 18 669 19 807 19 656 20 583 21 705
Halmstad 16 376 17 081 17 420 17 520 17 506 18 291 18 370 19 032 19 344 20 502 20 689
Hylte 15 733 16 861 17 359 17 488 18 209 18 762 18 434 19 426 18 984 19 959 20 732
Kungsbacka 13 015 13 212 13 701 14 184 15 026 15 592 16 422 17 191 18 248 18 564 19 007
Laholm 15 638 15 432 15 199 15 859 16 870 17 052 17 044 18 361 19 254 19 828 20 354
Varberg 14 005 14 062 13 988 13 921 14 528 14 829 15 542 16 348 17 046 17 465 18 173
Hallands län 15 329 15 921 16 157 16 479 17 016 17 279 17 414 18 361 18 755 19 483 20 110
Riket 17 599 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 062
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 110 112 116 116 111 108 115 114 120 126
Halmstad 100 104 106 107 107 112 112 116 118 125 126
Hylte 100 107 110 111 116 119 117 123 121 127 132
Kungsbacka 100 102 105 109 115 120 126 132 140 143 146
Laholm 100 99 97 101 108 109 109 117 123 127 130
Varberg 100 100 100 99 104 106 111 117 122 125 130
Hallands län 100 104 105 108 111 113 114 120 122 127 131
Riket 100 100 102 105 109 112 115 118 121 125 129

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta