Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2018. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 132 962
Halmstad 127 846
Hylte 129 976
Kungsbacka 118 556
Laholm 128 832
Varberg 119 825
Hallands län 126 333
Riket 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 87 214 88 182 94 941 98 234 104 316 111 330 111 256 120 006 127 601 128 625 132 962
Halmstad 96 231 97 327 99 870 100 307 102 950 108 283 115 053 121 238 120 150 132 347 127 846
Hylte 105 406 119 781 113 540 112 324 119 042 134 866 132 195 123 122 125 431 141 795 129 976
Kungsbacka 98 907 99 800 98 273 101 377 107 349 110 553 108 685 110 747 120 883 126 220 118 556
Laholm 98 896 106 828 105 969 111 785 118 054 123 152 119 207 118 097 126 721 138 400 128 832
Varberg 97 101 96 548 98 286 102 746 106 174 113 325 112 742 116 305 121 645 123 725 119 825
Hallands län 97 293 101 411 101 813 104 462 109 648 116 918 116 523 118 253 123 738 131 852 126 333
Riket 97 818 100 294 102 919 107 229 110 432 115 691 119 960 122 856 128 339 133 550 132 652
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 101 109 113 120 128 128 138 146 147 152
Halmstad 100 101 104 104 107 113 120 126 125 138 133
Hylte 100 114 108 107 113 128 125 117 119 135 123
Kungsbacka 100 101 99 102 109 112 110 112 122 128 120
Laholm 100 108 107 113 119 125 121 119 128 140 130
Varberg 100 99 101 106 109 117 116 120 125 127 123
Hallands län 100 104 105 107 113 120 120 122 127 136 130
Riket 100 103 105 110 113 118 123 126 131 137 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta