Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2018. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falkenberg 110 065
Halmstad 112 410
Hylte 155 041
Kungsbacka 104 015
Laholm 118 121
Varberg 112 618
Hallands län 118 712
Riket 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 79 953 80 818 86 330 86 720 92 233 92 177 94 557 93 756 103 368 102 597 110 065
Halmstad 78 594 82 944 84 722 86 588 86 546 89 909 89 422 93 090 99 288 106 507 112 410
Hylte 88 713 95 410 98 212 106 492 110 366 111 954 105 790 113 831 127 621 141 991 155 041
Kungsbacka 76 850 79 067 78 663 83 364 82 092 84 974 86 810 91 474 98 167 102 949 104 015
Laholm 80 734 89 539 93 310 95 197 99 945 100 021 104 021 114 934 119 849 117 520 118 121
Varberg 78 293 80 338 80 147 83 844 83 381 91 013 91 057 97 187 103 521 106 047 112 618
Hallands län 80 523 84 686 86 897 90 368 92 427 95 008 95 276 100 712 108 636 112 935 118 712
Riket 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Falkenberg 100 101 108 108 115 115 118 117 129 128 138
Halmstad 100 106 108 110 110 114 114 118 126 136 143
Hylte 100 108 111 120 124 126 119 128 144 160 175
Kungsbacka 100 103 102 108 107 111 113 119 128 134 135
Laholm 100 111 116 118 124 124 129 142 148 146 146
Varberg 100 103 102 107 106 116 116 124 132 135 144
Hallands län 100 105 108 112 115 118 118 125 135 140 147
Riket 100 103 107 110 113 115 118 120 130 135 140

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta