Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2020-02-24
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Hallands län 2008 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2019K4 10 39 49
2019K3 196 42 238
2019K2 93 125 218
2019K1 0 65 65
2018K4 213 98 311
2018K3 132 54 186
2018K2 472 122 594
2018K1 182 146 328
2017K4 238 179 417
2017K3 44 90 134
2017K2 122 123 245
2017K1 114 121 235
2016K4 241 158 399
2016K3 125 55 180
2016K2 350 111 461
2016K1 7 107 114
2015K4 228 103 331
2015K3 78 75 153
2015K2 109 99 208
2015K1 59 96 155
2014K4 259 101 360
2014K3 16 80 96
2014K2 198 60 258
2014K1 18 64 82
2013K4 111 85 196
2013K3 158 56 214
2013K2 242 47 289
2013K1 19 52 71
2012K4 21 59 80
2012K3 75 102 177
2012K2 107 71 178
2012K1 86 101 187
2011K4 48 84 132
2011K3 0 44 44
2011K2 83 31 114
2011K1 205 87 292
2010K4 6 118 124
2010K3 28 88 116
2010K2 25 90 115
2010K1 12 254 266
2009K4 256 123 379
2009K3 44 119 163
2009K2 36 146 182
2009K1 88 84 172
2008K4 397 198 595
2008K3 283 137 420
2008K2 59 213 272
2008K1 124 215 339

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta