Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2020-07-13
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

202001

9 246

9 246

202002

9 646

9 646

202003

5 119

5 119

202004

0

0

202005

0

0

202006

473

473

202007

 

 

202008

 

 

202009

 

 

202010

 

 

202011

 

 

202012

 

 

2020 Totalt

24 484

24 484

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

201901

8 662

8 662

201902

9 260

9 260

201903

10 818

10 818

201904

10 103

10 103

201905

10 930

10 930

201906

9 326

9 326

201907

7 593

7 593

201908

11 272

11 272

201909

12 223

12 223

201910

12 440

12 440

201911

12 332

12 332

201912

9 456

9 456

2019 Totalt

124 415

124 415

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta