Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2019-12-12
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

201901

8 662

8 662

201902

9 260

9 260

201903

10 818

10 818

201904

10 103

10 103

201905

10 930

10 930

201906

9 326

9 326

201907

7 593

7 593

201908

11 272

11 272

201909

12 223

12 223

201910

12 440

12 440

201911

12 332

12 332

201912

 

 

2019 Totalt

114 959

114 959

     

Månad

Flygplats

Hallands län

Halmstad

201801

9 326

9 326

201802

9 665

9 665

201803

11 744

11 744

201804

11 047

11 047

201805

12 979

12 979

201806

10 711

10 711

201807

8 688

8 688

201808

12 619

12 619

201809

12 689

12 689

201810

12 405

12 405

201811

12 991

12 991

201812

9 972

9 972

2018 Totalt

134 836

134 836

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta