Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län

Varsel

Senast uppdaterad 2020-01-14
Förklaring

Arbetsgivare som tänker genomföra driftsinskränkning som berör minst fem arbetstagare i ett län ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas

• minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
• minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
• minst sex månader i förväg, när fl er än 100 arbetstagare berörs.

Kan driftsinskränkningen medföra permittering, ska varslet lämnas minst en månad i förväg och sex veckor i förväg om det avser visstidsanställda.

PDF
Diagram nuläge

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2019

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1031

5426

1033

1270

2330

1177

1067

506

992

1619

3078

1500

Uppsala län

97

106

45

20

95

29

32

13

62

147

92

58

Södermanlands län

644

20

134

65

93

8

88

10

83

110

78

39

Östergötlands län

142

143

96

96

145

82

191

36

166

83

195

193

Jönköpings län

233

254

71

98

121

87

26

50

129

220

325

105

Kronobergs län

14

45

20

95

147

25

39

41

64

138

57

10

Kalmar län

12

32

96

47

208

117

35

9

38

47

97

29

Gotlands län

52

5

15

0

0

0

0

24

19

0

33

6

Blekinge län

78

104

33

55

48

10

10

157

30

43

53

31

Skåne län

1047

504

514

376

457

394

304

126

230

646

448

213

Hallands län

106

131

55

45

47

25

91

128

361

68

90

63

Västra Götalands län

472

523

697

843

444

742

234

197

726

581

355

345

Värmlands län

67

105

0

142

79

58

86

38

73

68

62

92

Örebro län

142

81

124

71

175

36

76

143

148

176

140

118

Västmanlands län

95

63

67

88

50

120

44

169

79

131

60

25

Dalarnas län

30

59

88

83

21

46

35

59

66

193

85

50

Gävleborgs län

37

126

75

51

78

81

32

12

155

150

42

65

Västernorrlands län

74

54

39

79

130

97

50

44

119

47

128

18

Jämtlands län

27

96

24

44

47

42

45

10

40

6

35

129

Västerbottens län

103

85

59

32

85

274

15

20

226

190

37

123

Norrbottens län

121

51

7

95

79

40

88

47

111

83

13

78

Riket

4624

8013

3292

3695

4879

3490

2588

1839

3917

4746

5503

3290

Källa: Arbetsförmedlingen

                         

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1098

562

908

907

1434

997

960

505

1218

1077

764

1049

Uppsala län

49

40

46

39

66

184

131

45

46

34

44

28

Södermanlands län

102

12

16

105

60

78

46

215

25

126

130

58

Östergötlands län

247

307

65

42

28

171

53

18

62

105

147

137

Jönköpings län

161

179

185

67

109

54

22

40

65

66

153

48

Kronobergs län

121

25

24

14

35

86

0

48

120

56

148

32

Kalmar län

98

16

196

30

612

56

20

15

45

44

76

112

Gotlands län

6

0

0

0

0

0

34

22

12

0

25

6

Blekinge län

13

0

90

15

18

0

29

27

54

8

120

65

Skåne län

755

385

142

490

594

329

290

283

335

942

978

412

Hallands län

78

33

12

38

84

19

40

49

40

102

26

17

Västra Götalands län

527

237

159

480

393

199

246

387

298

594

314

436

Värmlands län

83

77

41

88

0

58

74

41

73

87

116

217

Örebro län

12

55

69

81

91

40

26

12

56

143

46

103

Västmanlands län

57

16

46

39

0

36

33

5

20

47

39

20

Dalarnas län

35

87

67

96

123

125

32

31

98

155

107

10

Gävleborgs län

189

46

47

61

42

197

24

21

121

463

78

15

Västernorrlands län

51

6

77

34

10

41

92

42

25

36

89

62

Jämtlands län

79

0

0

38

17

25

17

12

14

15

0

37

Västerbottens län

14

65

62

43

28

75

84

97

97

43

104

51

Norrbottens län

79

26

37

244

72

33

13

24

12

61

193

25

Riket

3854

2174

2289

2951

3816

2803

2266

1939

2836

4204

3697

2940

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                         

Region

2019

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

1031

5426

1033

1270

2330

1177

1067

506

992

1619

3078

1500

Uppsala län

97

106

45

20

95

29

32

13

62

147

92

58

Södermanlands län

644

20

134

65

93

8

88

10

83

110

78

39

Östergötlands län

142

143

96

96

145

82

191

36

166

83

195

193

Jönköpings län

233

254

71

98

121

87

26

50

129

220

325

105

Kronobergs län

14

45

20

95

147

25

39

41

64

138

57

10

Kalmar län

12

32

96

47

208

117

35

9

38

47

97

29

Gotlands län

52

5

15

0

0

0

0

24

19

0

33

6

Blekinge län

78

104

33

55

48

10

10

157

30

43

53

31

Skåne län

1047

504

514

376

457

394

304

126

230

646

448

213

Hallands län

106

131

55

45

47

25

91

128

361

68

90