Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Färdigställda bostadslägenhete…

Färdigställda bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2020-05-27
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Färdigställda bostadslägenheter, Norrbottens län 2010 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2020K1 18 27 45
2019K4 400 47 447
2019K3 186 41 227
2019K2 152 41 193
2019K1 253 47 300
2018K4 152 60 212
2018K3 221 34 255
2018K2 67 39 106
2018K1 80 53 133
2017K4 37 56 93
2017K3 117 49 166
2017K2 462 65 527
2017K1 32 49 81
2016K4 30 68 98
2016K3 244 42 286
2016K2 51 41 92
2016K1 199 51 250
2015K4 16 90 106
2015K3 0 23 23
2015K2 35 43 78
2015K1 58 42 100
2014K4 74 52 126
2014K3 303 23 326
2014K2 129 20 149
2014K1 104 31 135
2013K4 7 32 41
2013K3 95 18 113
2013K2 28 23 51
2013K1 50 19 69
2012K4 43 24 67
2012K3 65 32 97
2012K2 0 13 13
2012K1 176 15 191
2011K4 0 24 24
2011K3 0 7 7
2011K2 1 3 4
2011K1 0 14 14
2010K4 0 16 16
2010K3 39 14 53
2010K2 0 67 67
2010K1 4 35 39

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta