Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2019-01-14
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

201801

11 157

2 598

23 869

86 234

127

123 985

201802

16 002

2 285

28 326

89 516

172

136 301

201803

13 084

2 706

28 747

106 912

217

151 666

201804

1 791

3 215

21 524

94 650

198

121 378

201805

480

1 295

18 301

113 161

230

133 467

201806

0

0

20 062

105 305

225

125 592

201807

3

0

28 202

93 085

67

121 357

201808

2

0

28 767

102 583

132

131 484

201809

676

1 069

19 838

111 510

182

133 275

201810

1 857

2 679

16 822

104 951

257

126 566

201811

2 465

2 354

17 678

103 714

146

126 357

201812

5 162

2 176

24 793

89 554

4 208

125 893

2018 Totalt

52 679

20 377

276 929

1 201 175

6 161

1 557 321

 

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

201701

11 354

2 194

26 376

86 302

140

126 366

201702

15 112

2 108

30 206

90 426

159

138 011

201703

12 756

2 619

30 365

107 593

220

153 553

201704

1 797

2 602

23 459

90 904

179

118 941

201705

1 609

2 597

18 816

118 742

182

141 946

201706

1 915

2 584

20 848

108 190

122

133 659

201707

1 599

116

20 927

92 975

70

115 687

201708

1 457

1 867

26 422

99 029

121

128 896

201709

1 399

2 643

20 041

109 351

204

133 638

201710

1 593

2 215

17 555

107 467

217

129 047

201711

1 856

2 744

18 233

103 038

205

126 076

201712

5 313

2 419

22 896

88 996

4 661

124 285

2017 Totalt

57 760

26 708

276 144

1 203 013

6 480

1 570 105

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta