Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2019-12-12
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

201901

11 439

2 031

22 899

88 417

183

124 969

201902

15 260

1 471

28 018

91 348

172

136 269

201903

13 417

2 039

30 962

106 868

253

153 539

201904

2 169

2 544

19 854

86 444

198

111 209

201905

1 538

3 076

15 334

107 671

195

127 814

201906

1 502

2 299

19 428

101 618

168

125 015

201907

1 703

2 405

26 415

89 642

71

120 236

201908

1 702

2 483

26 521

97 281

137

128 124

201909

1 649

2 472

19 024

105 731

210

129 086

201910

1 645

2 295

16 146

103 408

237

123 731

201911

1 886

1 924

17 756

97 145

238

118 949

201912

 

 

 

 

 

 

2019 Totalt

53 910

25 039

242 357

1 075 573

2 062

1 398 941

 

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

201801

11 157

2 598

23 869

86 234

127

123 985

201802

16 002

2 285

28 326

89 516

172

136 301

201803

13 084

2 706

28 747

106 912

217

151 666

201804

1 791

3 215

21 524

94 650

198

121 378

201805

480

1 295

18 301

113 161

230

133 467

201806

0

0

20 062

105 305

225

125 592

201807

3

0

28 202

93 085

67

121 357

201808

2

0

28 767

102 583

132

131 484

201809

676

1 069

19 838

111 510

182

133 275

201810

1 857

2 679

16 822

104 951

257

126 566

201811

2 465

2 354

17 678

103 714

146

126 357

201812

5 162

2 176

24 793

89 554

4 208

125 893

2018 Totalt

52 679

20 377

276 929

1 201 175

6 161

1 557 321

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta