Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västmanlands län

Riket

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Män    

Cirkulationsorganens sjukdomar

367

339

304

292

Tumörer

236

285

221

241

Andningsorganens sjukdomar

95

91

73

65

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

41

68

38

64

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

86

52

85

49

Sjukdomar i nervsystemet

67

50

64

48

Matsmältningsorganens sjukdomar

33

34

28

29

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

37

28

27

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

28

26

23

21

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

28

20

32

24

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

15

15

14

15

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

4

3

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

4

4

6

3

Hudens och underhudens sjukdomar

3

2

2

2

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

1

3

2

Vissa perinatala tillstånd

0

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

1 045

1 020

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta