Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2018-10-24
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Västmanlands län

Riket

Män  

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

300

332

300

317

Tumörer

295

251

245

230

Andningsorganens sjukdomar

66

84

63

71

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

38

89

46

85

Yttre orsaker till sjukdom och död

79

42

62

37

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

46

68

44

63

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

39

30

29

28

Matsmältningsorganens sjukdomar

31

31

29

27

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

16

35

24

32

Vissa infektions och parasitsjukdomar

21

22

20

22

Sjukdomar i urin- och könsorgan

13

16

14

14

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

3

9

3

6

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

7

4

3

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

4

3

4

Vissa perinatala tillstånd

3

2

2

1

Hudens och underhudens sjukdomar

4

1

2

3

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Samtliga dödsorsaker

965

1 020

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta