Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Samhällets service // Antal läkare per 1000 invånare

Antal läkare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-05-06
Förklaring
Sveriges Kommuner och Landsting producerar en årlig statistik över anställda i landsting och regioner per den 1 november. För personalstatistiken används individuppgifter som bygger på löneadministrativt material. För samtliga landsting och regioner görs ett uttag ur registren i anslutning till lönekörningen för november. Personalstatistiken omfattar anställda i landstingen samt vissa landstingsägda och personalägda bolag. I statistiken ingår inte förtroendevalda eller uppdragstagare samt timavlönade som arbetar mindre än 8 timmar under mätmånaden.
PDF
Diagram nuläge

Antal landstingsanställda läkare per landsting 2018

 

 

 

 

 

Landsting/Region

Antal anställda

Antal årsarbetare

Folkmängd 2018

Antal årsarbetare per 1000 inv.

Region Stockholm

5 805

5 070

2 344 124

2,2

Region Uppsala

1 666

1 496

376 354

4,0

Region Sörmland

852

789

294 695

2,7

Region Östergötland

1 944

1 764

461 583

3,8

Region Jönköpings län

1 162

1 058

360 825

2,9

Region Kronoberg

606

557

199 886

2,8

Region Kalmar

813

739

244 670

3,0

Region Gotland

220

205

59 249

3,5

Region Blekinge

520

489

159 684

3,1

Region Skåne

4 616

4 253

1 362 164

3,1

Region Halland

962

861

329 352

2,6

Västra Götalandsregionen

5 858

5 290

1 709 814

3,1

Region Värmland

836

766

281 482

2,7

Region Örebro län

1 142

1 035

302 252

3,4

Region Västmanland

739

673

273 929

2,5

Region Dalarna

915

816

287 191

2,8

Region Gävleborg

853

785

286 547

2,7

Region Västernorrland

690

641

245 453

2,6

Region Jämtland Härjedalen

499

433

130 280

3,3

Region Västerbotten

1 379

1 268

270 154

4,7

Region Norrbotten

741

668

250 497

2,7

Samtliga regioner

32 818

29 656

10 230 185

2,9

Källa: Kolada, Sveriges kommuner och landsting

Antal landstingsanställda läkare 2008-2018

                       

Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Region Stockholm

5 569

5 251

5 338

5 472

5 588

5 627

5 774

5 856

5 772

5 799

5 805

Region Uppsala

1 303

1 331

1 340

1 421

1 452

1 470

1 509

1 545

1 584

1 621

1 666

Region Sörmland

673

697

711

722

701

734

753

765

797

833

852

Region Östergötland

1 394

1 421

1 470

1 487

1 539

1 593

1 660

1 756

1 815

1 885

1 944

Region Jönköpings län

943

959

941

964

1 005

1 039

1 081

1 115

1 108

1 154

1 162

Region Kronoberg

517

516

500

511

536

527

542

532

556

586

606

Region Kalmar

649

687

697

695

709

729

734

766

780

775

813

Region Gotland

209

209

172

168

173

196

197

209

213

205

220

Region Blekinge

434

428

444

442

456

475

483

501

503

510

520

Region Skåne

3 884

3 869

3 956

3 960

3 963

3 978

4 034

4 219

4 357

4 483

4 616

Region Halland

712

737

749

788

814

855

882

879

897

952

962

Västra Götalandsregionen

4 701

4 782

4 867

4 975

5 107

5 201

5 325

5 410

5 528

5 723

5 858

Region Värmland

714

742

746

772

783

792

781

796

817

821

836

Region Örebro län

1 005

1 006

1 003

1 000

992

1 014

1 042

1 076

1 123

1 143

1 142

Region Västmanland

594

610

621

607

635

675

691

706

714

735

739

Region Dalarna

805

841

846

840

835

863

874

885

895

908

915

Region Gävleborg

722

760

716

731

763

787

806

820

847

842

853

Region Västernorrland

679

691

674

665

690

672

692

706

718

695

690

Region Jämtland Härjedalen

412

437

442

436

433

440

443

450

476

501

499

Region Västerbotten

1 091

1 128

1 152

1 156

1 175

1 205

1 231

1 235

1 228

1 296

1 379

Region Norrbotten

663

690

673

649

687

713

710

727

744

737

741

Samtliga regioner

27 673

27 792

28 058

28 461

29 036

29 585

30 244

30 954

31 472

32 204

32 818

                       

Antal landstingsanställda läkare 2008-2018, årsarbetare per 1000 invånare

                       

Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017

Region Stockholm

2,4

2,2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

Region Uppsala

3,6

3,7

3,6

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

4,0

Region Sörmland

2,2

2,3

2,4

2,4

2,3

2,4

2,4

2,5

2,6

2,6

2,7

Region Östergötland

3,0

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

Region Jönköpings län

2,5

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

2,8

2,9

2,9

Region Kronoberg

2,6

2,6

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

Region Kalmar

2,5

2,6

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

3,0

2,9

3,0

Region Gotland

3,3

3,2

2,4

2,4

2,7

3,4

3,1

3,2

3,2

3,2

3,5

Region Blekinge

2,6

2,6

2,7

2,8

2,8

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

Region Skåne

2,8

2,8

2,9

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

Region Halland

2,2

2,2

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

Västra Götalandsregionen

2,6

2,7

2,7

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

Region Värmland

2,2

2,4

2,4

2,4

2,6

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

Region Örebro län

3,2

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4

Region Västmanland

2,1

2,1

2,2

2,1

2,2

2,3

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

Region Dalarna

2,6

2,7

2,8

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Region Gävleborg

2,3

2,4

2,3

2,5

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

2,7

2,7

Region Västernorrland

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Region Jämtland Härjedalen

2,8

3,0

3,0

2,9

3,0

3,0

3,0

3,1

3,2

3,4

3,3

Region Västerbotten

3,8

4,0

4,0

4,0

4,1

4,2

4,2

4,3

4,2

4,4

4,7

Region Norrbotten

2,3

2,5

2,4

2,3

2,5

2,6

2,5

2,6

2,7

2,6

2,7

Samtliga regioner

2,6

2,6

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

Källa: Kolada, Sveriges kommuner och landsting

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta