Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
273 929 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2018

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Arboga 346
Fagersta 145
Hallstahammar 275
Kungsör 363
Köping 376
Norberg 101
Sala 130
Skinnskatteberg 357
Surahammar 285
Västerås 249
Västmanlands län 256
Riket 161
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 232 248 301 300 284 298 286 283 298 314 346
Fagersta 201 200 183 185 184 197 180 176 178 164 145
Hallstahammar 308 288 312 340 302 269 302 296 314 285 275
Kungsör 342 317 313 294 294 309 363 368 339 391 363
Köping 499 496 498 497 510 530 475 455 482 448 376
Norberg 87 89 74 110 90 85 83 84 80 94 101
Sala 112 124 145 184 170 154 143 142 140 148 130
Skinnskatteberg 149 227 208 235 233 336 351 270 320 405 357
Surahammar 161 178 194 196 217 206 235 227 287 293 285
Västerås 291 299 298 323 290 271 240 245 229 261 249
Västmanlands län 279 285 308 324 289 280 260 258 256 273 256
Riket 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arboga 100 107 130 129 122 128 123 122 129 135 149
Fagersta 100 100 91 92 92 98 90 87 89 82 72
Hallstahammar 100 94 101 110 98 87 98 96 102 92 89
Kungsör 100 93 92 86 86 90 106 107 99 114 106
Köping 100 99 100 100 102 106 95 91 97 90 75
Norberg 100 102 85 126 103 97 95 96 92 108 116
Sala 100 111 129 164 152 138 128 127 125 132 116
Skinnskatteberg 100 152 140 158 156 225 236 181 215 272 240
Surahammar 100 111 120 122 135 128 146 141 178 182 177
Västerås 100 103 102 111 100 93 82 84 79 90 86
Västmanlands län 100 102 110 116 103 100 93 93 92 98 92
Riket 100 98 93 92 87 82 85 83 82 81 78

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta