Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-05-29
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2017

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Arboga 314
Fagersta 164
Hallstahammar 285
Kungsör 391
Köping 448
Norberg 94
Sala 148
Skinnskatteberg 405
Surahammar 293
Västerås 261
Västmanlands län 273
Riket 166
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2007-2017

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 278 232 248 301 300 284 298 286 283 298 314
Fagersta 194 201 200 183 185 184 197 180 176 178 164
Hallstahammar 295 308 288 312 340 302 269 302 296 314 285
Kungsör 339 342 317 313 294 294 309 363 368 339 391
Köping 480 499 496 498 497 510 530 475 455 482 448
Norberg 79 87 89 74 110 90 85 83 84 80 94
Sala 149 112 124 145 184 170 154 143 142 140 148
Skinnskatteberg 184 149 227 208 235 233 336 351 270 320 405
Surahammar 154 161 178 194 196 217 206 235 227 287 293
Västerås 317 291 299 298 323 290 271 240 245 229 261
Västmanlands län 295 279 285 308 324 289 280 260 258 256 273
Riket 220 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arboga 100 83 89 108 108 102 107 103 102 107 113
Fagersta 100 104 103 94 95 95 101 93 91 92 85
Hallstahammar 100 104 98 106 115 102 91 102 100 107 96
Kungsör 100 101 94 92 87 87 91 107 108 100 115
Köping 100 104 103 104 104 106 110 99 95 100 93
Norberg 100 110 113 94 139 114 107 105 106 102 119
Sala 100 75 83 97 123 114 103 96 96 94 99
Skinnskatteberg 100 81 123 113 128 127 183 191 147 174 220
Surahammar 100 105 116 126 127 141 134 153 147 186 190
Västerås 100 92 94 94 102 91 86 76 77 72 82
Västmanlands län 100 95 97 104 110 98 95 88 88 87 93
Riket 100 94 92 87 86 82 77 80 78 76 76

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta