Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
275 845 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2019

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Arboga 315
Fagersta 178
Hallstahammar 206
Kungsör 361
Köping 363
Norberg 123
Sala 119
Skinnskatteberg 359
Surahammar 286
Västerås 217
Västmanlands län 233
Riket 150
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arboga 248 301 300 284 298 286 283 298 314 346 315
Fagersta 200 183 185 184 197 180 176 178 164 145 178
Hallstahammar 288 312 340 302 269 302 296 314 285 275 206
Kungsör 317 313 294 294 309 363 368 339 391 363 361
Köping 496 498 497 510 530 475 455 482 448 376 363
Norberg 89 74 110 90 85 83 84 80 94 101 123
Sala 124 145 184 170 154 143 142 140 148 130 119
Skinnskatteberg 227 208 235 233 336 351 270 320 405 357 359
Surahammar 178 194 196 217 206 235 227 287 293 285 286
Västerås 299 298 323 290 271 240 245 229 261 249 217
Västmanlands län 285 308 324 289 280 260 258 256 273 256 233
Riket 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arboga 100 121 121 115 120 115 114 120 127 140 127
Fagersta 100 92 93 92 98 90 88 89 82 73 89
Hallstahammar 100 108 118 105 94 105 103 109 99 95 72
Kungsör 100 99 93 93 97 115 116 107 123 114 114
Köping 100 100 100 103 107 96 92 97 90 76 73
Norberg 100 83 124 101 95 93 94 90 106 113 138
Sala 100 117 148 137 124 115 115 113 119 105 96
Skinnskatteberg 100 92 104 103 148 155 119 141 178 157 158
Surahammar 100 109 110 122 116 132 127 161 165 160 161
Västerås 100 100 108 97 91 80 82 77 87 83 73
Västmanlands län 100 108 114 101 98 91 91 90 96 90 82
Riket 100 95 94 89 83 87 85 83 82 79 74

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta