Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2018-04-19
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2017

             

Västmanlands län                

Antal

Andelar (%)

Kvinnor      

Män              

Totalt        

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

7 545

10 081

17 626

11,5

14,7

13,2

Gymnasium högst 2 år

14 009

18 381

32 390

21,4

26,9

24,2

Gymnasium 3 år

15 137

17 475

32 612

23,1

25,5

24,4

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

9 821

9 914

19 735

15,0

14,5

14,7

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

17 692

10 922

28 614

27,0

16,0

21,4

Forskarutbildning

324

591

915

0,5

0,9

0,7

Uppgift saknas

924

1 085

2 009

1,4

1,6

1,5

Samtliga (hela befolkningen)

65 452

68 449

133 901

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

250 864

351 868

609 983

9,9

13,4

12,0

Gymnasium högst 2 år

474 458

612 265

1 114 358

18,7

23,3

21,9

Gymnasium 3 år

541 644

622 419

1 123 794

21,4

23,7

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

401 168

397 392

783 289

15,8

15,1

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

792 000

535 541

1 290 526

31,3

20,4

25,4

Forskarutbildning

28 599

38 459

65 205

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

44 242

66 743

100 356

1,7

2,5

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 532 975

2 624 687

5 087 511

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2007-2017

                       

Västmanlands län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

14,8

14,3

13,8

13,5

13,0

12,6

12,2

12,1

11,9

11,7

11,5

Gymnasium högst 2 år

30,5

29,7

28,9

27,9

27,0

26,1

25,3

24,3

23,3

22,4

21,4

Gymnasium 3 år

18,4

18,8

19,3

19,8

20,3

20,9

21,3

21,8

22,4

22,7

23,1

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,4

14,4

14,4

14,4

14,6

14,7

14,7

14,7

14,7

14,8

15,0

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

20,5

21,3

22,1

22,7

23,5

24,1

24,8

25,6

26,1

26,6

27,0

Forskarutbildning

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

Uppgift saknas

1,1

1,2

1,3

1,3

1,2

1,3

1,3

1,2

1,1

1,3

1,4

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

17,5

17,1

16,7

16,4

16,0

15,7

15,4

15,2

15,0

15,0

14,7

Gymnasium högst 2 år

32,6

32,2

31,7

31,2

30,9

30,4

30,0

29,3

28,6

27,7

26,9

Gymnasium 3 år

20,6

21,0

21,3

21,8

22,2

22,6

23,0

23,5

24,2

24,7

25,5

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,5

13,5

13,6

13,7

13,8

14,0

14,1

14,2

14,2

14,3

14,5

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

14,1

14,4

14,6

14,8

15,0

15,3

15,5

15,7

15,8

15,9

16,0

Forskarutbildning

0,7

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Uppgift saknas

1,0

1,1

1,2

1,3

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

1,5

1,6

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

13,7

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9

Gymnasium högst 2 år

27,6

26,7

25,7

24,7

23,9

23,0

22,2

21,3

20,5

19,6

18,7

Gymnasium 3 år

17,8

18,1

18,5

18,9

19,3

19,7

20,0

20,4

20,8

21,0

21,4

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,1

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,6

15,7

15,8

15,8

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

23,9

24,8

25,6

26,4

27,3

28,1

28,8

29,5

30,1

30,7

31,3

Forskarutbildning

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

Uppgift saknas

1,2

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

17,9

17,3

16,8

16,3

15,7

15,2

14,8

14,4

14,1

13,8

13,4

Gymnasium högst 2 år

29,1

28,6

28,0

27,5

27,0

26,6

26,1

25,5

24,8

24,1

23,3

Gymnasium 3 år

19,1

19,4

19,8

20,2

20,7

21,1

21,6

22,1

22,6

23,1

23,7

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,6

13,7

13,9

14,1

14,4

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

17,5

17,9

18,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,0

20,2

20,4

Forskarutbildning

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,6

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Utveckling av utbildningsnivå hos befolkningen 25-64 år. Index år 2007=100

                       

Västmanlands län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

97

93

91

88

85

83

81

80

79

78

Gymnasium högst 2 år

100

98

95

92

89

86

83

80

76

73

70

Gymnasium 3 år

100

102

105

108

111

114

116

118

122

123

126

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

100

100

101

102

102

102

102

103

104

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

104

107

111

114

117

121

124

127

129

132

Forskarutbildning

100

103

112

123

136

148

156

163

170

178

192

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

98

96

94

92

90

88

87

86

86

84

Gymnasium högst 2 år

100

99

97

96

95

93

92

90

88

85

82

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

108

110

112

114

117

120

124

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

101

102

103

104

104

105

105

106

107

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

103

105

106

108

110

111

112

113

113

Forskarutbildning

100

107

113

116

118

119

120

118

119

118

119

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

96

93

90

86

83

80

78

76

74

72

Gymnasium högst 2 år

100

97

93

90

86

83

80

77

74

71

68

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

109

111

113

115

117

118

120

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

101

102

102

103

103

104

104

105

105

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

104

107

111

114

117

120

123

126

128

131

Forskarutbildning

100

105

112

117

122

127

132

136

141

144

148

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

97

94

91

88

85

83

81

79

77

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

94

93

91

90

88

85

83

80

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

109

111

113

116

119

121

124

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

103

104

106

107

108

109

110

111

112

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

104

106

108

110

111

113

114

115

117

Forskarutbildning

100

101

102

103

104

105

106

107

107

107

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta