Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 709 814 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2018-12-31 i Västra Götalands län jämfört med riket

             

Ålder

Västra Götalands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

48 898

52 132

2,9

3,0

2,9

3,0

5-9

50 022

53 211

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

47 591

50 558

2,8

3,0

2,8

3,0

15-19

44 134

48 084

2,6

2,8

2,6

2,9

20-24

49 021

52 786

2,9

3,1

2,8

3,0

25-29

63 285

66 877

3,7

3,9

3,5

3,7

30-34

57 923

61 782

3,4

3,6

3,3

3,5

35-39

52 494

55 432

3,1

3,2

3,1

3,2

40-44

51 708

54 073

3,0

3,2

3,0

3,2

45-49

53 535

55 003

3,1

3,2

3,2

3,3

50-54

56 690

58 170

3,3

3,4

3,3

3,4

55-59

49 543

50 882

2,9

3,0

2,9

3,0

60-64

47 168

47 211

2,8

2,8

2,8

2,8

65-69

45 755

44 696

2,7

2,6

2,7

2,7

70-74

46 035

44 369

2,7

2,6

2,8

2,7

75-79

33 763

30 668

2,0

1,8

2,0

1,9

80-84

23 921

18 932

1,4

1,1

1,4

1,1

85-89

16 787

10 613

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

8 518

3 987

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 432

810

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

257

58

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

849 480

860 334

49,7

50,3

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta