Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2019-12-31 i Västra Götalands län jämfört med riket

             

Ålder

Västra Götalands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

48 766

52 009

2,8

3,0

2,8

3,0

5-9

50 329

53 316

2,9

3,1

2,9

3,1

10-14

48 619

51 810

2,8

3,0

2,9

3,0

15-19

44 929

48 445

2,6

2,8

2,6

2,9

20-24

47 122

52 884

2,7

3,1

2,7

3,0

25-29

63 464

66 802

3,7

3,9

3,5

3,7

30-34

60 073

64 203

3,5

3,7

3,4

3,6

35-39

53 590

56 740

3,1

3,3

3,1

3,2

40-44

51 300

53 697

3,0

3,1

3,0

3,1

45-49

54 046

55 674

3,1

3,2

3,2

3,3

50-54

55 777

57 431

3,2

3,3

3,2

3,3

55-59

51 295

52 383

3,0

3,0

3,0

3,0

60-64

47 425

47 725

2,7

2,8

2,7

2,8

65-69

45 123

43 846

2,6

2,5

2,6

2,6

70-74

46 075

44 500

2,7

2,6

2,8

2,6

75-79

35 634

32 709

2,1

1,9

2,2

2,0

80-84

24 589

19 844

1,4

1,1

1,5

1,2

85-89

16 797

10 620

1,0

0,6

1,0

0,6

90-94

8 496

4 070

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

2 535

842

0,1

0,0

0,2

0,1

100-

288

59

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

856 272

869 609

49,6

50,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta