Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2017 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,5 10,0 64,7 18,9
Uppsala län 32,8 7,3 66,3 14,5
Södermanlands län 31,5 6,3 67,0 12,9
Östergötlands län 29,8 5,4 68,8 11,8
Jönköpings län 29,0 5,5 70,1 12,4
Kronobergs län 29,2 5,4 69,5 12,0
Kalmar län 30,3 5,3 68,4 11,2
Gotlands län 37,1 8,3 62,9 13,8
Blekinge län 29,6 5,1 68,8 10,7
Skåne län 32,1 7,5 66,1 15,0
Hallands län 31,5 7,5 67,3 15,4
Västra Götalands län 30,1 6,6 68,1 14,4
Värmlands län 30,9 5,5 67,1 11,2
Örebro län 28,8 5,9 70,6 13,9
Västmanlands län 28,0 5,4 71,1 13,1
Dalarnas län 30,5 6,1 68,5 12,9
Gävleborgs län 32,3 5,8 67,7 11,6
Västernorrlands län 31,1 5,7 67,9 11,7
Jämtlands län 31,5 7,4 66,9 14,7
Västerbottens län 30,9 5,8 68,2 12,1
Norrbottens län 28,5 5,9 69,6 13,1
Riket 31,6 7,3 66,9 14,8

Nystartade företag 1998-2017. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Västra Götalands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

29,0

66,0

30,0

65,0

   

1999

27,0

68,0

30,0

65,0

   

2000

26,0

68,0

29,0

66,0

   

2001

27,0

71,0

31,0

67,0

   

2002

31,5

66,2

31,4

66,4

   

2003

29,7

67,8

31,5

66,5

   

2004

31,9

65,7

32,2

65,4

   

2005

32,3

67,7

33,7

66,3

   

2006

35,5

64,5

35,0

65,0

   

2007

32,3

67,7

33,7

66,3

   

2008

33,1

66,9

34,1

65,9

   

2009

31,6

62,2

33,1

60,9

   

2010

30,4

62,0

32,0

60,6

   

2011

31,5

56,5

31,2

59,9

   

2012

27,6

62,3

31,1

59,9

   

2013

33,5

66,5

34,0

66,0

   

2014

33,0

67,0

34,2

65,8

   

2015

33,1

66,9

33,5

66,5

   

2016

31,0

67,4

32,1

66,4

   

2017

30,1

68,1

31,6

66,9

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1998-2017 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Västra Götalands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

3,5

7,7

6,0

3,7

7,8

6,1

1999

3,3

7,9

5,9

3,9

8,2

6,4

2000

3,4

8,5

6,3

4,2

9,1

6,9

2001

3,3

8,3

6,0

4,0

8,3

6,3

2002

3,8

7,7

5,9

4,2

8,7

6,6

2003

3,4

7,5

5,6

4,1

8,4

6,4

2004

4,4

8,9

6,8

4,7

9,4

7,3

2005

4,5

9,8

7,1

5,2

9,9

7,6

2006

5,1

8,9

7,1

5,4

9,6

7,6

2007

5,7

11,4

9,2

6,2

11,9

9,7

2008

5,8

11,3

9,2

6,3

11,8

9,7

2009

6,1

11,6

9,5

6,7

11,9

10,0

2010

7,0

13,7

11,2

7,6

13,9

11,6

2011

7,5

13,0

11,7

7,8

14,5

12,3

2012

6,0

13,1

10,7

7,3

13,6

11,5

2013

7,7

14,8

11,3

7,9

14,9

11,5

2014

7,5

14,8

11,2

8,3

15,4

11,9

2015

7,4

14,5

11,0

7,9

15,1

11,6

2016

6,9

14,3

10,7

7,6

15,0

11,4

2017

6,6

14,4

10,8

7,3

14,8

11,3

Källa: Tillväxtanalys

             

Utveckling av antalet nystartade företag 1998-2017 per 1000 invånare. Index år 1998=100

             

År

Västra Götalands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

100

100

100

100

100

100

1999

94

103

98

105

105

105

2000

97

110

105

114

117

113

2001

94

108

100

108

106

103

2002

109

100

98

114

112

108

2003

97

97

93

111

108

105

2004

126

116

113

127

121

120

2005

128

128

118

140

127

124

2006

145

116

118

145

124

124

2007

163

148

153

168

153

159

2008

166

147

153

170

151

159

2009

174

150

158

181

153

163

2010

199

178

187

205

178

190

2011

214

168

195

211

185

202

2012

172

171

179

197

174

189

2013

219

192

188

215

191

189

2014

215

192

187

224

197

195

2015

212

189

184

213

193

189

2016

196

186

178

204

193

186

2017

189

187

180

196

189

185

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta