Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2020-06-18
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2019 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 20 588 13,7
Uppsala län 2 288 9,8
Södermanlands län 1 532 9,0
Östergötlands län 2 478 8,8
Jönköpings län 1 918 8,9
Kronobergs län 1 021 8,6
Kalmar län 1 210 8,6
Gotlands län 425 12,4
Blekinge län 744 8,0
Skåne län 9 174 11,0
Hallands län 2 099 10,8
Västra Götalands län 11 101 10,5
Värmlands län 1 352 8,2
Örebro län 1 635 9,0
Västmanlands län 1 531 9,4
Dalarnas län 1 502 9,1
Gävleborgs län 1 355 8,1
Västernorrlands län 1 256 8,8
Jämtlands län 921 12,1
Västerbottens län 1 419 8,6
Norrbottens län 1 343 9,0
Riket 66 892 10,7
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2019

År Västra Götalands län Riket
1995 6,3 6,3
1996 6,5 6,5
1997 6,7 6,7
1998 6,0 6,1
1999 5,9 6,4
2000 6,3 6,9
2001 5,8 6,3
2002 5,9 6,6
2003 5,5 6,4
2004 6,8 7,3
2005 7,1 7,6
2006 7,1 7,6
2007 9,5 9,7
2008 9,2 9,7
2009 9,5 10,0
2010 11,2 11,6
2011 11,7 12,3
2012 10,7 11,5
2013 11,3 11,5
2014 11,3 11,9
2015 11,1 11,6
2016 10,7 11,4
2017 10,7 11,2
2018 10,1 10,8
2019 10,5 10,7
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2019. Index år 1995=100

År Skåne län Riket
1995 100 100
1996 103 103
1997 106 106
1998 95 97
1999 94 102
2000 100 110
2001 92 100
2002 94 105
2003 87 102
2004 108 116
2005 113 120
2006 113 120
2007 151 154
2008 146 154
2009 151 159
2010 178 184
2011 186 195
2012 170 183
2013 179 183
2014 179 189
2015 176 184
2016 169 181
2017 170 178
2018 161 171
2019 167 170

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta