Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 725 881 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Turism // Övernattningar efter gästernas…

Övernattningar efter gästernas nationalitet

Senast uppdaterad 2020-04-07
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge

Övernattningar efter gästernas nationalitet 2019 (tusental)

       

Region

Medborgarskap

1000-tal

Andelar (%)

Västra Götalands   län

Sverige

7 314

69,7

Övriga Norden

1 519

14,5

Övriga Europa

1 133

10,8

Utanför Europa

528

5,0

Totalt

10 493

100

       

Riket

Sverige

49 849

74,0

Övriga Norden

5 471

8,1

Övriga Europa

8 068

12,0

Utanför Europa

3 983

5,9

Totalt

67 371

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Övernattningar 2008-2019 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Västra Götalands län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

5 502

1 174

859

223

7 758

2009

5 806

1 215

863

196

8 079

2010

5 884

1 253

839

281

8 257

2011

5 884

1 211

821

349

8 266

2012

5 961

1 243

735

326

8 266

2013

6 179

1 257

806

327

8 570

2014

6 484

1 325

870

390

9 070

2015

6 732

1 395

996

550

9 673

2016

6 749

1 377

1 037

614

9 777

2017

6 944

1 436

1 074

535

9 988

2018

7 066

1 474

1 045

611

10 196

2019

7 314

1 519

1 133

528

10 493

Västra Götalands län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

70,9

15,1

11,1

2,9

100

2009

71,9

15,0

10,7

2,4

100

2010

71,3

15,2

10,2

3,4

100

2011

71,2

14,6

9,9

4,2

100

2012

72,1

15,0

8,9

3,9

100

2013

72,1

14,7

9,4

3,8

100

2014

71,5

14,6

9,6

4,3

100

2015

69,6

14,4

10,3

5,7

100

2016

69,0

14,1

10,6

6,3

100

2017

69,5

14,4

10,7

5,4

100

2018

69,3

14,5

10,3

6,0

100

2019

69,7

14,5

10,8

5,0

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

2019

49 849

5 471

8 068

3 983

67 371

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

2019

74,0

8,1

12,0

5,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

 

Övernattningar 2008-2019 efter gästernas nationalitet. 1000-tal

           

Västra Götalands län, antal tusen

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

5 502

1 174

859

223

7 758

2009

5 806

1 215

863

196

8 079

2010

5 884

1 253

839

281

8 257

2011

5 884

1 211

821

349

8 266

2012

5 961

1 243

735

326

8 266

2013

6 179

1 257

806

327

8 570

2014

6 484

1 325

870

390

9 070

2015

6 732

1 395

996

550

9 673

2016

6 749

1 377

1 037

614

9 777

2017

6 944

1 436

1 074

535

9 988

2018

7 066

1 474

1 045

611

10 196

2019

7 314

1 519

1 133

528

10 493

Västra Götalands län, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

70,9

15,1

11,1

2,9

100

2009

71,9

15,0

10,7

2,4

100

2010

71,3

15,2

10,2

3,4

100

2011

71,2

14,6

9,9

4,2

100

2012

72,1

15,0

8,9

3,9

100

2013

72,1

14,7

9,4

3,8

100

2014

71,5

14,6

9,6

4,3

100

2015

69,6

14,4

10,3

5,7

100

2016

69,0

14,1

10,6

6,3

100

2017

69,5

14,4

10,7

5,4

100

2018

69,3

14,5

10,3

6,0

100

2019

69,7

14,5

10,8

5,0

100

           

Riket, antal

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

38 133

4 496

6 006

1 461

50 097

2009

38 681

5 046

5 880

1 403

51 011

2010

39 603

5 261

5 921

1 620

52 406

2011

39 743

5 018

5 949

1 914

52 624

2012

39 916

5 024

5 752

1 999

52 690

2013

40 846

4 921

5 863

2 106

53 736

2014

42 654

4 915

6 283

2 549

56 401

2015

44 854

5 288

6 826

3 061

60 029

2016

46 203

5 123

7 077

3 393

61 796

2017

47 017

5 084

7 227

3 879

63 208

2018

47 852

5 421

7 527

4 379

65 179

2019

49 849

5 471

8 068

3 983

67 371

Riket, procent

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

76,1

9,0

12,0

2,9

100

2009

75,8

9,9

11,5

2,8

100

2010

75,6

10,0

11,3

3,1

100

2011

75,5

9,5

11,3

3,6

100

2012

75,8

9,5

10,9

3,8

100

2013

76,0

9,2

10,9

3,9

100

2014

75,6

8,7

11,1

4,5

100

2015

74,7

8,8

11,4

5,1

100

2016

74,8

8,3

11,5

5,5

100

2017

74,4

8,0

11,4

6,1

100

2018

73,4

8,3

11,5

6,7

100

2019

74,0

8,1

12,0

5,9

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Utveckling av antalet övernattningar 2008-2019 efter gästernas nationalitet. Index år 2008=100

           

Västra Götalands län

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

106

104

100

88

104

2010

107

107

98

126

106

2011

107

103

96

157

107

2012

108

106

86

146

107

2013

112

107

94

147

110

2014

118

113

101

175

117

2015

122

119

116

246

125

2016

123

117

121

275

126

2017

126

122

125

240

129

2018

128

126

122

274

131

2019

133

129

132

237

135

Riket

År

Medborgarskap

Sverige

Övriga Norden

Övriga Europa

Utanför Europa

Totalt

2008

100

100

100

100

100

2009

101

112

98

96

102

2010

104

117

99

111

105

2011

104

112

99

131

105

2012

105

112

96

137

105

2013

107

109

98

144

107

2014

112

109

105

174

113

2015

118

118

114

209

120

2016

121

114

118

232

123

2017

123

113

120

265

126

2018

125

121

125

300

130

2019

131

122

134

273

134

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta