Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per invånare, län

BRP per invånare, län

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 459 000 kronor i genomsnitt för riket 2017. Detta värde har erhållit index 100. BRP per invånare var högst i Stockholms län, 37 procent högre än genomsnittet för riket. Lägst BRP per invånare hade Södermanlands län med index på 73, dvs 27 procent lägre än riksgenomsnittet. Indexvärdet avseende BRP per invånare för Gotlands län var 86, dvs 14 procent lägre än riksgenomsnittet.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per invånare 2017. Tusental kronor

Region BRP per invånare, tusental kr Index riket=100
Stockholms län 630 137
Uppsala län 438 95
Södermanlands län 336 73
Östergötlands län 405 88
Jönköpings län 413 90
Kronobergs län 447 97
Kalmar län 350 76
Gotlands län 393 86
Blekinge län 344 75
Skåne län 397 86
Hallands län 358 78
Västra Götalands län 470 102
Värmlands län 367 80
Örebro län 400 87
Västmanlands län 383 83
Dalarnas län 375 82
Gävleborgs län 353 77
Västernorrlands län 398 87
Jämtlands län 374 81
Västerbottens län 399 87
Norrbottens län 472 103
Riket 459 100
BRP per invånare 2006-2017. Tusental kronor

Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stockholms län 472 502 510 515 525 548 549 553 577 611 623 630
Uppsala län 316 319 336 324 338 351 355 371 379 396 420 438
Södermanlands län 266 289 296 263 300 308 309 297 298 306 317 336
Östergötlands län 291 314 314 316 329 339 339 347 358 374 387 405
Jönköpings län 302 327 333 301 317 336 336 341 352 370 396 413
Kronobergs län 310 336 344 310 338 350 354 363 367 399 416 447
Kalmar län 285 288 307 277 305 311 303 310 315 330 343 350
Gotlands län 259 271 267 264 275 292 293 304 309 325 373 393
Blekinge län 300 319 317 294 313 307 298 315 324 337 341 344
Skåne län 301 332 321 305 323 327 329 334 348 368 378 397
Hallands län 286 289 311 289 317 318 310 318 319 326 349 358
Västra Götalands län 342 358 368 347 368 381 378 388 404 435 457 470
Värmlands län 273 281 288 262 289 300 305 309 312 327 348 367
Örebro län 304 314 313 301 324 339 346 342 350 358 384 400
Västmanlands län 295 313 317 299 322 331 328 334 336 365 372 383
Dalarnas län 305 320 321 298 318 335 329 329 337 351 367 375
Gävleborgs län 287 291 303 295 314 303 310 313 325 335 347 353
Västernorrlands län 306 312 327 325 345 352 352 351 359 373 382 398
Jämtlands län 289 281 313 298 350 325 320 323 332 336 358 374
Västerbottens län 304 302 312 298 325 329 337 334 340 362 380 399
Norrbottens län 338 341 378 315 415 424 411 407 404 404 423 472
Riket 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 445 459

BRP per invånare. Index riket=100

                         

Region                    

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014

2015

2016

2017

Stockholms län

138

139

139

145

140

142

141

141

142

142

140

137

Uppsala län

92

88

91

92

90

91

91

94

93

92

94

95

Södermanlands län

78

80

80

74

80

80

80

76

73

71

71

73

Östergötlands län

85

87

85

89

88

88

87

88

88

87

87

88

Jönköpings län

88

91

90

85

84

87

87

87

87

86

89

90

Kronobergs län

91

93

93

88

90

90

91

92

90

93

93

97

Kalmar län

83

80

83

78

81

80

78

79

78

77

77

76

Gotlands län

76

75

73

75

73

75

76

77

76

76

84

86

Blekinge län

88

88

86

83

83

79

77

80

80

79

77

75

Skåne län

88

92

87

86

86

84

85

85

86

86

85

86

Hallands län

84

80

85

82

84

82

80

81

79

76

78

78

Västra Götalands län  

100

99

100

98

98

98

97

99

100

101

103

102

Värmlands län

80

78

78

74

77

78

79

79

77

76

78

80

Örebro län

89

87

85

85

86

88

89

87

86

83

86

87

Västmanlands län

86

87

86

84

86

86

85

85

83

85

84

83

Dalarnas län

89

89

87

84

85

87

85

84

83

82

82

82

Gävleborgs län

84

81

82

83

84

78

80

80

80

78

78

77

Västernorrlands län

89

86

89

92

92

91

91

89

88

87

86

87

Jämtlands län

85

78

85

84

93

84

82

82

82

78

80

81

Västerbottens län

89

84

85

84

86

85

87

85

84

84

85

87

Norrbottens län

99

94

103

89

110

110

106

104

100

94

95

103

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

                         

BRP per invånare. Index år 2006=100

                         

Region                  

2006  

2007  

2008  

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014

2015

2016

2017

Stockholms län

100

106

108

109

111

116

116

117

122

129

132

133

Uppsala län

100

101

106

103

107

111

112

117

120

125

133

139

Södermanlands län

100

109

111

99

113

116

116

112

112

115

119

126

Östergötlands län

100

108

108

109

113

116

116

119

123

129

133

139

Jönköpings län

100

108

110

100

105

111

111

113

117

123

131

137

Kronobergs län

100

108

111

100

109

113

114

117

118

129

134

144

Kalmar län

100

101

108

97

107

109

106

109

111

116

120

123

Gotlands län

100

105

103

102

106

113

113

117

119

125

144

152

Blekinge län

100

106

106

98

104

102

99

105

108

112

114

115

Skåne län

100

110

107

101

107

109

109

111

116

122

126

132

Hallands län

100

101

109

101

111

111

108

111

112

114

122

125

Västra Götalands län

100

105

108

101

108

111

111

113

118

127

134

137

Värmlands län

100

103

105

96

106

110

112

113

114

120

127

134

Örebro län

100

103

103

99

107

112

114

113

115

118

126

132

Västmanlands län

100

106

107

101

109

112

111

113

114

124

126

130

Dalarnas län

100

105

105

98

104

110

108

108

110

115

120

123

Gävleborgs län

100

101

106

103

109

106

108

109

113

117

121

123

Västernorrlands län

100

102

107

106

113

115

115

115

117

122

125

130

Jämtlands län

100

97

108

103

121

112

111

112

115

116

124

129

Västerbottens län

100

99

103

98

107

108

111

110

112

119

125

131

Norrbottens län

100

101

112

93

123

125

122

120

120

120

125

140

Riket

100

106

108

104

110

113

113

115

119

125

130

134

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta