Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // Kommunalskatt

Kommunalskatt

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på uppgifter från Skatteverket. Fr.o.m. år 2000 ingår inte kyrkoskatt i kommunalskatten.
Kommunal skatt 2020, kronor

Kommun/Region Primär- kommunal skatt Landstings-kommunal skatt Total kom- munal skatt
Gotlands län 33,60 0,00 33,60
Riket 20,72 11,56 32,28

Primärkommunal skattesats 2009-2020

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gotlands län

33,10

33,10

33,10

33,10

33,10

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

33,60

Riket

20,72

20,74

20,73

20,59

20,61

20,65

20,70

20,75

20,75

20,74

20,74

20,74

                         

Landstingskommunal skattesats 2009-2020

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gotlands län

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Riket

10,80

10,82

10,82

11,01

11,11

11,20

11,29

11,35

11,36

11,39

11,49

11,56

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Utveckling av primärkommunal skattesats 2009-2020. Index år 2009=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gotlands län

100

100

100

100

100

102

102

102

102

102

102

102

Riket

100

100

100

99

99

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av landstingskommunal skattesats 2009-2020. Index år 2009=100

                         

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

100

100

100

102

103

104

105

105

105

105

106

107

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta