Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Gotlands län 593 855 498 752
Riket 989 904 566 921

BRP per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

264

511

313

395

2002

365

505

349

446

2003

395

554

362

479

2004

391

548

376

485

2005

383

585

393

506

2006

374

597

382

502

2007

455

569

399

526

2008

503

573

368

534

2009

425

560

384

521

2010

464

574

417

555

2011

468

612

430

578

2012

460

611

435

577

2013

473

646

428

594

2014

442

669

426

590

2015

505

686

454

627

2016

521

828

475

712

2017

593

855

498

752

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

837

700

422

730

2008

816

715

448

743

2009

771

716

462

739

2010

889

733

474

783

2011

877

756

488

797

2012

844

768

502

797

2013

843

786

511

808

2014

867

815

523

832

2015

897

875

534

874

2016

965

890

549

902

2017

989

904

566

921

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

         

Gotlands län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

138

99

112

113

2003

149

108

116

121

2004

148

107

120

123

2005

145

115

126

128

2006

141

117

122

127

2007

172

111

128

133

2008

190

112

118

135

2009

161

110

123

132

2010

176

112

133

141

2011

177

120

137

146

2012

174

119

139

146

2013

179

126

137

150

2014

167

131

136

150

2015

191

134

145

159

2016

197

162

152

180

2017

224

167

159

191

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

134

129

133

131

2009

127

129

137

131

2010

146

132

140

139

2011

144

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

151

143

2014

143

146

155

147

2015

148

157

158

155

2016

159

160

163

160

2017

163

162

168

163

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta