Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Skattekraft

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
Skattekraft 2020, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Gotland 191,3 87
Gotlands län 191,3 87
Riket 221,1 100
Skattekraft 2009-2020. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gotland 140,9 148,2 150,6 153,6 153,6 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5 191,3
Gotlands län 140,9 148,2 150,6 153,6 153,6 160,8 165,8 169,4 176,6 182,1 187,5 191,3
Riket 165,4 173,0 173,7 176,1 176,1 185,8 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1
Utveckling av skattekraften 2009-2020. Index riket=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gotland 85 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Gotlands län 85 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta