Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-11-02
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Väst

Riket            

Region Väst

Riket

Brott mot liv och hälsa

16 049

91 127

8,0

9,1

Brott mot frihet och frid

32 462

160 457

16,2

16,0

Ärekränkningsbrott

2 582

14 071

1,3

1,4

Sexualbrott

3 855

21 991

1,9

2,2

Brott mot familj

400

1 904

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

97 653

486 410

48,7

48,4

Bedrägeribrott

41 365

208 688

20,6

20,7

Förskingring o annan trolöshet

3 989

16 542

2,0

1,6

Brott mot borgenärer

4 142

14 269

2,1

1,4

Skadegörelsebrott

27 757

180 907

13,9

18,0

Brott mot allmänheten

3 312

18 838

1,7

1,9

Brott mot staten

5 359

33 872

2,7

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

16 858

89 917

8,4

8,9

Brott mot narkotikastrafflagen

18 453

100 447

9,2

10,0

Övriga straffrättsliga brott

12 547

74 886

6,3

7,4

Summa brott

286 784

1 514 902

143,1

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2008-2017

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Väst (Hallands län, Västra Götalands län)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

 

8,1

8,4

8,0

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

 

12,6

13,8

16,2

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,2

1,2

1,3

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,8

1,8

1,9

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

56,4

52,9

48,7

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

 

17,3

19,0

20,6

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

 

1,8

1,6

2,0

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

 

1,4

1,6

2,1

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

 

19,8

15,1

13,9

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

1,8

1,7

1,7

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

 

2,5

2,4

2,7

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

 

8,1

8,5

8,4

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

 

8,3

8,1

9,2

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

 

6,3

7,6

6,3

Summa brott

 

 

 

 

 

 

 

147,7

143,9

143,1

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Hallands län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

9,0

8,5

8,6

8,2

8,3

7,0

6,6

 

 

 

Brott mot frihet och frid

11,2

10,8

10,8

11,1

11,5

11,2

10,6

 

 

 

Ärekränkningsbrott

0,9

1,3

1,0

1,2

1,1

0,9

1,2

 

 

 

Sexualbrott

1,3

1,6

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Brott mot familj

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

55,0

51,1

48,2

51,1

46,2

47,6

46,1

 

 

 

Bedrägeribrott

10,5

8,1

8,6

8,2

10,3

13,0

12,5

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,6

0,7

0,9

1,2

1,6

1,6

1,6

 

 

 

Brott mot borgenärer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Skadegörelsebrott

14,1

14,8

11,5

11,4

10,2

8,4

8,5

 

 

 

Brott mot allmänheten

2,0

1,7

1,7

1,8

1,7

1,8

1,7

 

 

 

Brott mot staten

2,8

2,9

3,0

2,7

2,9

2,8

2,2

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

8,0

6,8

6,5

6,9

7,0

7,2

9,2

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

7,3

7,3

6,9

8,0

9,1

9,0

7,7

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

6,6

6,1

4,1

4,6

4,5

3,6

4,1

 

 

 

Summa brott

129,4

121,7

113,2

117,8

115,8

115,6

113,6

 

 

 

Brottstyp                          

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

9,7

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

Brott mot frihet och frid

12,0

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

Ärekränkningsbrott

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

Sexualbrott

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

60,7

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

Bedrägeribrott

10,7

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

Förskingring o annan trolöshet

0,8

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

Brott mot borgenärer

1,0

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

Skadegörelsebrott

21,1

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

Brott mot staten

3,3

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,9

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

Brott mot narkotikastrafflagen

8,5

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

Övriga straffrättsliga brott

7,8

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

Summa brott

149,4

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2008-2017

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Väst (Hallands län, Västra Götalands län)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

 

8,1

8,4

8,0

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

 

12,6

13,8

16,2

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,2

1,2

1,3

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,8

1,8

1,9

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

56,4

52,9

48,7

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

 

17,3

19,0

20,6

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

 

1,8

1,6

2,0

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

 

1,4

1,6

2,1

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

 

19,8

15,1

13,9

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

1,8

1,7

1,7

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

 

2,5

2,4

2,7

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

 

8,1

8,5

8,4

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

 

8,3

8,1

9,2

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

 

6,3

7,6

6,3

Summa brott

 

 

 

 

 

 

 

147,7

143,9

143,1

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Hallands län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

9,0

8,5

8,6

8,2

8,3

7,0

6,6

 

 

 

Brott mot frihet och frid

11,2

10,8

10,8

11,1

11,5

11,2

10,6

 

 

 

Ärekränkningsbrott

0,9

1,3

1,0

1,2

1,1

0,9

1,2

 

 

 

Sexualbrott

1,3

1,6

1,2

1,2