Hallands län
Fakta & Perspektiv
329 352 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2019-04-01
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2018

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Väst

Riket          

Region Väst

Riket

Brott mot liv och hälsa

15 754

90 303

7,8

8,9

Brott mot frihet och frid

29 124

164 330

14,4

16,2

Ärekränkningsbrott

2 122

12 528

1,0

1,2

Sexualbrott

3 928

22 476

1,9

2,2

Brott mot familj

378

1 805

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

89 984

445 045

44,4

43,7

Bedrägeribrott

49 019

260 260

24,2

25,6

Förskingring o annan trolöshet

3 741

16 018

1,8

1,6

Brott mot borgenärer

3 382

17 296

1,7

1,7

Skadegörelsebrott

26 073

189 356

12,9

18,6

Brott mot allmänheten

3 014

17 085

1,5

1,7

Brott mot staten

5 188

34 597

2,6

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

16 950

92 252

8,4

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

20 050

106 521

9,9

10,5

Övriga straffrättsliga brott

13 509

80 747

6,7

7,9

Summa brott

282 217

1 550 626

139,2

152,4

Källa: Brottsförbyggande rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2018

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Väst (Hallands län, Västra Götalands län)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

8,1

8,4

8,0

7,8

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

12,6

13,8

16,2

14,4

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,2

1,2

1,3

1,0

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

1,8

1,8

1,9

1,9

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

56,4

52,9

48,7

44,4

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

17,3

19,0

20,6

24,2

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

1,8

1,6

2,0

1,8

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

1,4

1,6

2,1

1,7

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

19,8

15,1

13,9

12,9

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

1,8

1,7

1,7

1,5

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

2,5

2,4

2,7

2,6

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

8,1

8,5

8,4

8,4

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

8,3

8,1

9,2

9,9

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

6,3

7,6

6,3

6,7

Summa brott

 

 

 

 

 

 

147,7

143,9

143,1

139,2

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Västra Götalands län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

7,8

8,0

8,1

8,2

8,4

8,0

8,4

 

 

 

Brott mot frihet och frid

9,2

10,1

10,6

10,9

12,4

12,4

12,7

 

 

 

Ärekränkningsbrott

0,7

0,8

0,9

1,0

1,4

1,2

1,2

 

 

 

Sexualbrott

1,4

1,4

1,6

1,5

1,6

1,6

1,6

 

 

 

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

62,3

59,3

57,3

56,8

56,3

58,5

58,2

 

 

 

Bedrägeribrott

9,8

11,2

11,8

11,4

12,5

14,3

15,0

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

0,6

0,8

1,0

1,3

1,5

1,7

1,8

 

 

 

Brott mot borgenärer

1,0

1,2

1,7

1,5

1,6

1,9

1,9

 

 

 

Skadegörelsebrott

17,9

22,1

19,3

18,8

18,0

14,0

15,0

 

 

 

Brott mot allmänheten

2,0

1,9

1,8

1,6

1,6

1,8

1,6

 

 

 

Brott mot staten

2,3

2,4

2,6

2,6

2,8

2,9

2,8

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

8,1

7,7

7,7

7,9

7,4

7,3

8,7

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

7,5

7,6

8,2

7,5

8,4

7,6

8,1

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

6,9

6,7

8,0

7,5

7,3

7,3

7,1

 

 

 

Summa brott

137,5

141,4

140,8

138,8

141,3

140,8

144,3

 

 

 

Brottstyp                           

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

                     

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta