Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Läkemedelskostnader

Läkemedelskostnader

Senast uppdaterad 2019-04-03
Förklaring
Statistiken visar den faktiska kostnaden oavsett vem som betalat, patienten eller landstinget. Uppgifter om expediering av läkemedel på recept hämtas från Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppgifter om leveranser av läkemedel till slutenvården, enligt rekvisition i öppenvården och receptfri försäljning hämtas från Apotekens Service AB:s register. Endast humanläkemedel ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Läkemedelskostnader per län 2018, kronor (AUP) per invånare

Region Recept Receptfritt* Rekvisition Totalt
Stockholms län 3 317 528 852 4 697
Uppsala län 3 347 455 1 190 4 992
Södermanlands län 3 552 438 864 4 853
Östergötlands län 3 110 460 1 080 4 651
Jönköpings län 3 395 396 735 4 526
Kronobergs län 3 377 388 972 4 736
Kalmar län 3 388 432 940 4 760
Gotlands län 3 932 565 857 5 353
Blekinge län 3 382 417 13 3 812
Skåne län 3 284 435 1 024 4 743
Hallands län 3 602 438 797 4 837
Västra Götalands län 3 035 467 932 4 435
Värmlands län 3 643 597 841 5 081
Örebro län 3 249 425 864 4 538
Västmanlands län 3 411 441 699 4 551
Dalarnas län 3 380 509 7 3 896
Gävleborgs län 3 447 447 871 4 765
Västernorrlands län 3 708 409 942 5 059
Jämtlands län 3 339 472 759 4 570
Västerbottens län 3 338 432 1 089 4 858
Norrbottens län 3 634 459 1 113 5 205
Riket 3 318 469 893 4 680
Läkemedelskostnader 2008-2018. Kronor per invånare

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 3 811 3 914 3 820 3 868 3 815 3 742 3 983 4 137 4 310 4 382 4 697
Uppsala län 3 788 3 887 3 858 3 912 3 920 3 886 4 278 4 520 4 687 4 712 4 992
Södermanlands län 3 642 3 737 3 754 3 793 3 697 3 610 3 876 4 246 4 345 4 430 4 853
Östergötlands län 3 428 3 565 3 616 3 710 3 668 3 654 3 858 4 051 4 209 4 344 4 651
Jönköpings län 3 506 3 549 3 526 3 592 3 593 3 555 3 154 3 963 4 094 4 182 4 526
Kronobergs län 3 675 3 746 3 769 3 728 3 656 3 636 3 890 4 117 4 285 4 425 4 736
Kalmar län 3 520 3 633 3 673 3 696 3 662 3 711 4 004 4 217 4 368 4 464 4 760
Gotlands län 3 631 3 888 3 850 3 793 3 825 3 763 4 052 4 390 4 697 4 847 5 353
Blekinge län 3 465 3 612 3 696 3 704 3 620 3 576 4 001 4 163 3 478 3 586 3 812
Skåne län 3 913 4 037 3 991 3 987 3 780 3 758 3 925 4 181 4 268 4 373 4 743
Hallands län 3 470 3 583 3 637 3 692 3 448 3 599 3 852 4 031 4 166 4 321 4 837
Västra Götalands län 3 581 3 658 3 608 3 625 3 405 3 504 3 668 3 908 4 056 4 073 4 435
Värmlands län 3 775 3 950 3 923 3 993 3 956 3 838 4 090 4 425 4 487 4 566 5 081
Örebro län 3 509 3 555 3 535 3 635 3 667 3 669 3 797 3 899 4 085 4 158 4 538
Västmanlands län 3 587 3 734 3 730 3 731 3 660 3 746 4 052 4 254 4 338 4 323 4 551
Dalarnas län 3 761 3 905 3 883 3 910 3 897 3 826 4 061 4 302 4 349 4 221 3 896
Gävleborgs län 3 584 3 701 3 702 3 763 3 824 3 826 3 974 4 204 4 496 4 470 4 765
Västernorrlands län 3 790 3 814 3 824 3 949 3 943 3 954 4 135 4 365 4 467 4 537 5 059
Jämtlands län 3 294 3 456 3 448 3 525 3 531 3 477 3 654 3 891 4 130 4 251 4 570
Västerbottens län 4 040 4 138 4 098 4 162 4 082 3 973 4 100 4 321 4 438 4 507 4 858
Norrbottens län 3 908 3 966 4 036 4 260 4 114 4 010 4 225 4 544 4 701 4 762 5 205
Riket 3 727 3 834 3 811 3 839 3 738 3 722 3 913 4 158 4 284 4 345 4 680
Utveckling av läkemedelskostnaderna per invånare 2008-2018. Index år 2008=100

Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholms län 100 103 100 101 100 98 105 109 113 115 123
Uppsala län 100 103 102 103 103 103 113 119 124 124 132
Södermanlands län 100 103 103 104 102 99 106 117 119 122 133
Östergötlands län 100 104 105 108 107 107 113 118 123 127 136
Jönköpings län 100 101 101 102 102 101 90 113 117 119 129
Kronobergs län 100 102 103 101 99 99 106 112 117 120 129
Kalmar län 100 103 104 105 104 105 114 120 124 127 135
Gotlands län 100 107 106 104 105 104 112 121 129 133 147
Blekinge län 100 104 107 107 104 103 115 120 100 103 110
Skåne län 100 103 102 102 97 96 100 107 109 112 121
Hallands län 100 103 105 106 99 104 111 116 120 125 139
Västra Götalands län 100 102 101 101 95 98 102 109 113 114 124
Värmlands län 100 105 104 106 105 102 108 117 119 121 135
Örebro län 100 101 101 104 105 105 108 111 116 118 129
Västmanlands län 100 104 104 104 102 104 113 119 121 121 127
Dalarnas län 100 104 103 104 104 102 108 114 116 112 104
Gävleborgs län 100 103 103 105 107 107 111 117 125 125 133
Västernorrlands län 100 101 101 104 104 104 109 115 118 120 133
Jämtlands län 100 105 105 107 107 106 111 118 125 129 139
Västerbottens län 100 102 101 103 101 98 101 107 110 112 120
Norrbottens län 100 101 103 109 105 103 108 116 120 122 133
Riket 100 103 102 103 100 100 105 112 115 117 126

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta