Hallands län
Fakta & Perspektiv
324 825 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott per 1000 invånar…

Anmälda brott per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott per 1000 invånare 2017

Region Brott per 1000 inv.
Region Nord 116
Region Mitt 129
Region Stockholm 194
Region Öst 132
Region Väst 143
Region Syd 152
Region Bergslagen 130
Riket 151
Anmälda brott per 1000 invånare 2015-2017

Region 2015 2016 2017
Region Nord 110 111 116
Region Mitt 131 128 129
Region Stockholm 210 208 194
Region Öst 130 131 132
Region Väst 148 144 143
Region Syd 147 146 152
Region Bergslagen 126 129 130
Riket 153 152 151
Utveckling av anmälda brott per 1000 invånare 2015-2017. Index år 2015=100

Region 2015 2016 2017
Region Nord 100 101 105
Region Mitt 100 98 98
Region Stockholm 100 99 92
Region Öst 100 101 102
Region Väst 100 97 97
Region Syd 100 99 103
Region Bergslagen 100 102 103
Riket 100 99 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta