Hallands län
Fakta & Perspektiv
333 848 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

 

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Hallands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

283

296

304

292

Tumörer

218

264

221

241

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

35

72

38

64

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

103

64

85

49

Andningsorganens sjukdomar

74

63

73

65

Matsmältningsorganens sjukdomar

26

35

28

29

Sjukdomar i nervsystemet

36

28

64

48

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

37

27

32

24

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

19

24

27

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

26

21

23

21

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

17

13

14

15

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

6

2

3

2

Hudens och underhudens sjukdomar

3

2

2

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

1

3

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

6

1

6

3

Vissa perinatala tillstånd

0

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

 -

0

 -

Samtliga dödsorsaker

892

915

924

889

Källa: Socialstyrelsen

         

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta